Medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune ble gjennomført i perioden 28. januar til 17. februar 2015 med en svarprosent på 74 prosent.

Figur 4.7 Medarbeiderundersøkelsen 2015

Resultatene av medarbeiderundersøkelsen er gode. 13 av 15 indikatorer har bedre resultat sammenlignet med 2014. For de to resterende indikatorene er resultatet uendret. Det er satt en nedre grense for måloppnåelse på 70 poeng for alle indikatorer. To indikatorer har et resultat under 70 poeng, kompetanseutvikling og digitale arbeidsformer.

Svært mange opplever at jobben i Stavanger kommune er meningsfylt og at organisasjonen er inkluderende og med stor aksept for mangfold. Undersøkelsen viser at medarbeiderne mener arbeidsmiljøet er godt, og at egen arbeidsplass har høy grad av gjennomføringsevne. Medarbeiderundersøkelsen avdekker også utfordringer som må følges opp. Det er særlig resultatet av tilstrekkelig opplæring i bruk av digitale arbeidsformer og digitale verktøy som trekker ned indikatoren digitale arbeidsformer. Det er også viktig å jobbe videre med kompetanseutvikling.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.6 Medarbeiderundersøkelsen 4.6 Medarbeiderundersøkelsen