9.1 Statistikk

Barnehage#9.1.1

Barnehager20112012201320142015
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)
0 - 6 år i alt7 7837 849 7 8367 5547 637
0 - 3 år kommunale barnehager1 8741 962 1 817 1 684 1 672
0 - 3 år private barnehager968997 1 016 981 1 001
3 - 6 år kommunale barnehager3 1293 114 3 1733 099 3 077
3 - 6 år private barnehager1 8121 776 1 830 1 790 1 888
Tilbud til barn med spesielle behov
Styrket barnehagetilbud, antall barn425468496 503480
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn484839 4038
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 264336 244 285335
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt491187 130 199223
Helse barn3329 15 2727
Helse familie1227562 7672
Søkt inn av barneverntjenesten19 17 19 1527
Språklige minoriteter307 57 33 8174
Antall barnehager
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager76 / 5672 / 5872 / 55 70/5572/55
Barnehager adm. lagt under skole2 1 1 11
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager55 / 51 55 55 5556
Tabell 9.1 Barnehage
Last ned tabelldata (Excel)

Grunnskole og SFO#9.1.2

Grunnskole og SFO20112012201320142015
Grunnskole
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 58515 53215 54715 60515 745
B: Elever i Stavangerskolen, herav:14 58414 50714 58314 69414 790
    Barnetrinn10 03810 07910 24210 43510 607
    Ungdomstrinn4 5464 4284 3414 2594 183
Sum årsverk personale med lederoppgaver115118128130117
Sum årsverk til undervisning 1 0431 0871 0791 0881 061
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 0721 2531 3971 4621 389
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-89061 0301 1981 1831 177
Skolefritidsordning
Barn i SFO4 3744 4934 7444 7564 618
Barn i SFO med 100% plass3 4943 4163 8183 8133 583
Dekningsgrader
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-86,27,18,28,18,0
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-17,48,69,69,99,4
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO74,774,977,577,673,4
Produktivitet
Lærertetthet i ordinær undervisning18,618,118,618,619,0
Tabell 9.2 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)

Kulturskolen#9.1.3

Kulturskolen20112012201320142015
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor7 9789 0148 741 8 988 8 769
Antall elevplasser kulturskolen:3 3513 3843 473 3 524 3 548
    Musikk i livets begynnelse8595101 92 -
    Musikkgrupper 0 til 5 år96
    Generell musikkopplæring 2. og 3. klasse560560566
    Kulturkarusellen 1. og 2. trinn410 420
    Instrumental 1 5631 6711 666 1 717 1 658
    Annen musikkopplæring474025 30 20
    Dans 577577773 859 905
    Bilde / visuell kunst8710587 91 89
    Drama/teater233210175 167 170
    Samspill/kammermusikk18311068 146 190
    Skapende skriving16161212 -
Tabell 9.3 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

PPT#9.1.4

PPT2 0112 0122 01320142015
Antall saker2 8172 8263 0683 2103 052
Antall nye saker voksne91759977174
Antall nye saker barn789837901812798
Antall sakkyndige vurderinger8029271 0711 0991 073
Antall viderehenvisninger247202163173160
Kvalitet
Antall på venteliste1011111144797
Tilbud systemarbeid
Antall nettverk og konsultasjoner96226231244418
Antall kurs15466556876
Tabell 9.4 PPT
Last ned tabelldata (Excel)

Johannes læringssenter#9.1.5

Johannes læringssenter20112012201320142015
Barnehage
Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter5656515542
Barnehager flerspråklige assistenterBarn419522482400520
Grunnskole
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Elever206246274289257
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Elever54
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringElever830784820860750
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Elever186243266243289
Voksenopplæring
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere1 0161 001928962657
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere8618145-
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere223234258198253
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere6159615693
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere670643640541 526
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk15121512 15
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere67606452 44
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere1 0891 3041 5521 136 1 052
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere417500667919 557
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere16 48 129
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere175 180 179 238 233
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere- - -
Grunnskole norske voksne Deltakere4 2 1 - -
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere185 215 216 22 24
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere- 11 44 15 -
Spesialundervisning for voksne Deltakere233 183 178 174 168
Fagkonsulent innen synKlienter168 144 158 126 129
Fagkonsulent innen hørselKlienter433 406 445 460 486
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter160 152 164 57 125
DatahjelpKlienter28 34 20 15 15
Kvalitet
Antall plasser i mottaksbarnehagen484848 4848
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)282828 2828
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)30
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*344 44
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap300300300 300300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-32 7002 7003 000 3 000 3 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet2 7002 7003 000 3 000 3 000
* MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring
Tabell 9.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)

Helsestasjons og skolehelsetjenste#9.1.6

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20112012201320142015
Årsverk helsesøster42,443,84951,250,6
Årsverk jordmor6,256,4576,66,6
Årsverk psykologer2,93333
Årsverk Helsestasjonens familiesenter6,56,5777
Fødsler1 9121 8011 8231 7471 763
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor1 2951 2891 3531 4171 460
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer45 12444 12344 98445 20644 543
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år20 74322 87426 88633 88634 345
Telefonkontakter helsestasjon7 2577 2807 5037 8927 209
Barselgrupper161134153155154
Antall deltakere i barselgrupper1 3361 0451 3011 2381 395
Tverrfaglige samarbeidsmøter426445472514471
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser446473490448815
Psykologtjenesten, antall brukere120189201251*
Kvalitet
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte42,2 %55,4 %66 %78 %80 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine96 %94 %95 %95 %94 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine96 %94 %91 %92 %93 %
* Psykologtjenesten inngår som en del av Familiesenteret
Tabell 9.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)

Ungdom og fritid#9.1.7

Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetBesøk
2013
Andel barn og unge (0-25 år)
2013
%-andel barn og unge
2013
Besøk
2014
Andel barn og unge (0-25 år)
2014
%-andel barn og unge
2014
Besøk
2015
Andel barn og unge (0-25 år)
2015
%-andel barn og unge
2015
Øyahuset Hundvåg36 44113 4133639 82415 9724030 32311 77639
Midjord bydelshusStorhaug23 84213 0475432 32219 9356134 23321 75763,5
Madla bydelshusMadla76 04321 3492882 35724 12529,382 08923 54128,6
Kvernevik bydelshusKvernevik35 25119 9392831 25818 4715931 13016 32552,4
Tasta bydelshusTasta37 94818 7784939 63220 92752,842 87821 55450
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 27 80910 6243830 34812 36540,730 47812 73742
Fritid PUHTjensvoll 8 4263 140378 2342 68432,67 9092 51632
Bekkefaret bydelshusHillevåg45 62014 5083245 52016 7983645 82314 36431
Gausel bydelshusGausel82 48075 7409294 95675 2267966 63047 32071
Ungdommens motorsenterHillevåg6 3485 599884 9364 585937 9716 97587,5
Metropolis / TeipenSentrum43 00043 00010048 00047 0409855 00052 25095
Rock Comp / RUFBydekkende7 719- -4 5564 5561003 7923 792100
BakgårdenBydekkende6926921001 5281 52810022 20022 200100
Sum besøkende431 619239 829 463 471 264 212460 456257 10756
Tabell 9.7 Bydelshus og fritidsklubber
Last ned tabelldata (Excel)
Fiks Ferigge ferie (FFF)Besøk 2012Besøk 2013Besøk 2014Besøk 2015*
Sommeraktiviteter
Ferieklubb689588570567
Sommerleir Vier161166170175
Ungdomsleir Vier39382742
Rockeskole/filmskole4531280
Sommerleir Lundsvågen187195150144
Sommerleir Sirdal480200
Aktivitetsuke med svømming11201100
Fotballskole1350770
Seiling560250
Rideleir740370
Skateskole280220
Golf760550
Tour de amazing30
Kajakkurs100
Kunstuke/dager270
Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie1 9131 0441 331928
*I 2015 kun egne aktiviteter (ikke eksterne tilbud) knyttet til FFF
Tabell 9.8 Fiks Ferigge Ferie (FFF)
Last ned tabelldata (Excel)

Barneverntjenesten#9.1.8

Barneverntjenesten20112012201320142015
Alle barn med tiltak779883902987880
    med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.503545578624431
    med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.276338324339449
Nye meldinger8518319309661 019
Henleggelsesprosent meldinger38 %26 %18 %25 %19 %
Nye undersøkelsessaker538613759739806
Henleggelsesprosent for undersøkelser47 %41 %41 %53 %50 %
Nye barn med vedtak om tiltak266301395383397
Antall Fylkesnemndsaker2141536050
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda3453443922
Kvalitet
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse40 %24 %27 %30 %2 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda92 %98 %89 %100 %100 %
Medhold saker i fylkesnemnda92 %89 %81 %90 %86 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)65 %62 %64 %63 %49 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)35 %38 %36 %37 %51 %
Tabell 9.9 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Helse- og sosialkontor#9.1.9

Helse- og sosialkontor20112012201320142015
Bestillerfunksjon *24171528
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet25192622
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland
* Ny organisering fra 2012 gjør at de ikke finnes tilsvarende tall for 2011/ 2010.
Tabell 9.10 Bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)
BehovsdekningAntall boenheter20112012201320142015
Ventelister
Ordinær kommunal bolig1 6141171291278734
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen2526073797164
Bofellesskap PUH1606573646757
Bofellesskap psykiske lidelser1454856556650
Bofellesskap rus og psykiske lidelser2410441311
Bofellesskap fysisk funksjonshemming268413812
Omsorgsbolig med innskudd/BBL914253393019
Omsorgsbolig uten innskudd2923525302813
Dagsenter puh438101687
Dagsenter funksjonshemmede1432142
Brukerstyrte tjenester
Antall personer med omsorgslønn9798848685
Antall personer med personlig assistent3030393939
Koordineringsfunksjon
Antall innvilget individuell plan (IP)719677457426395
Samhandlingsreform
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)23
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)8983281 6501 748
Tabell 9.11 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)

NAV-kontor#9.1.10

NAV kontor20112012201320142015
Sosialtjenesten
Mottakere av sosialhjelp3 1692 9613 1923 2283 387
    Andel under 25 år 242322 2324
    Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold172930 3030
    Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)383837 3840
Nyregistrerte i løpet av året580518592487601
Stønadsmottakere i % av befolkning 2,52,32,4 2,52,6
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)130,6128,9147,9149,4165,3
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 11099115128121
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 5,34,57,8 10,87,6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)9,514,618,4 11,99
Midlertidig bolig, antall brukere222289356313262
Antall unge u/25 år på hospits192127 2427
Kvalitet
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen1306179 84 94
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen968185 75 101
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold917277 70 79
Service
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp7,48,2899,6
Tabell 9.12 NAV-kontor
Last ned tabelldata (Excel)

Alders- og sykehjem#9.1.11

Alders- og sykehjem20112012201320142015
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.918967967 963963
Andel sykehjem korttid20 %19,8 % 19,8 20 %20 %
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania374141 4141
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175175166* 177177
Antall dagsenterplasser235235235 245245
Kvalitet
Andel plasser i enerom94,7 %97,7 %98 %97,7 %97,7 %
Service (pr. 31.12)
Antall aktuelle søkere til:
sykehjem langtid, inkl rus, demens814369 7361
sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende837754 6759
dagsenter eldre, inkl økning av dager757727 2725
aldershjem og bofellesskap eldre413716 3026
* rettet opp feil, det har kun vært 166 plasser siden 2010
Tabell 9.13 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester20112012201320142015
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12910832792781747
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 4541 3641 3381 2761 202
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 2271 2711 3431 4821 440
Antall oppdrag nattjenesten36 75541 72241 03742 83439 491
Antall omsorgsboliger*361362367380378
Antall bofellesskap369368414424427
* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.
Tabell 9.14 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Legevakt#9.1.12

Stavanger Legevakt20112012201320142015
Konsultasjoner totalt 41 89840 26641 23143 93442 890
Sykebesøk1 8621 5611 6071 5771 460
Psykiatrisk sykepleier,antall henvendelser1 407903308350380
Voldtektssaker6876878093
Kvalitet
Klagesaker legevakten totalt6439334564
Tilsynssaker fra Helsetilsynet1327918
Tabell 9.15 Stavanger Legevakt
Last ned tabelldata (Excel)

Krisesenteret#9.1.13

Krisesenteret20112012201320142015
Kvinnelige beboere122176178138161
Mannlige beboere1118212828
Barn9315514372122
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere2 7534 6024 5322 8103 520
Overnattingsdøgn mannlige beboere3194844007351 603
Overnattingsdøgn ubesvart kjønn164
Overnattingsdøgn barn2 0742 8683 0471 6723 333
Dagbrukere424336685539488
Tabell 9.16 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)

Rehabiliteringsseksjonen#9.1.14

RehabiliteringsseksjonenAntall plasser20112012201320142015
Botiltak
M100 (start okt 12)Belegg956 %70 %86 %80 %
No 1 (start nov 12)Belegg1090 %97 %95 %95 %
L47Belegg1482 %75 %61 %55 %
Opp og levBelegg4100 %100 %100 %100 %
I alt37
Helsetjenester
Helsestasjon for rusAntall brukere190211239262265
Antall konsultasjoner2 3242 4862 3942 615
LARiSAntall brukere111124108100
Antall konsultasjoner13 30013 23014 70113 7375 654
LAR koordineringAntall brukere194211210210
Tabell 9.17 Rehabiliteringsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Arbeidsstreningsseksjonen#9.1.15

Arbeidstreningsseksjonen20112012201320142015
Tiltaksplasser
Tiltaksplasser - søknader761148298112
LOS- ungdom 25 %18 %10 %7 %18 %
LOS for voksne14 %17 %22 %9 %10 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige menn14 %19 %31 %15 %8 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner5 %11 %7 %14 %9 %
Oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)16 %13 %
START42 %35 %30 %36 %43 %
Tiltaksplasser antall108163176190219
LOS - ungdom Kommunale tiltak24 %14 %9 %6 %12 %
LOS - for voksne15 %7 %11 %11 %11 %
Arbeidstrening minoritetssspråklige menn17 %12 %13 %13 %11 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner11 %7 %7 %6 %7 %
START33 %31 %17 %42 %32 %
Utplassert i komm/priv virksomhet29 %43 %22 %26 %
Resultat/ Sluttstatus: 407064 71118
Jobb13 %33 %21 %24 %14 %
Skole2,5 %10 %8 %8 %7 %
Trygd2,5 %9 %8 %3 %19 %
Arbeidsmarkedstiltak35 %10 %17 %26 %8 %
Avklart tilbakeført NAV25 %29 %25 %33 % 37 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen4,5 %21,0 %6 %14 %
Annet 22 %4 %0 %0 %0 %
Tabell 9.18 Arbeidstreningsseksjonen - Tiltaksplasser
Last ned tabelldata (Excel)
* Jobbverksted20112012201320142015
Antall henvendelser158178163179167
Antall deltakere105151149123118
Antall avsluttet125151149123118
Resultat / sluttstatus
Jobb46 %41 %40 %53 %39 %
Skole6 %3 %6 %7 %18 %
Statlig tiltak2 %7 %7 %5 %8 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen5 %0 %0 %2 %3 %
Annet: ikke møtt/flyttet28 %11 %4 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)21 %20 %34 %22 %28 %
Fremdeles i tiltak28 %12 %11 %5 %
Praksisplasser for funksjonshemmede
Antall personer med PFF - avtale pr 31.123942454442
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet131- 31
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1213141313
Tabell 9.19 Arbeidstreningsseksjonen - Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)

Dagsenter og avlastning#9.1.16

Dagsenter og avlastning20112012201320142015
Dagtilbud
Antall plasser på dagsentrene 4643465659
Antall brukere av dagsentrene6260598286
Antall brukere som har plass 5 dager i uken1919232417
Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)1512221517
Antall brukere med SFA i ferier1815221517
Avlastning
Antall plasser i avlastningsbolig2828282825
Antall brukere av avlastningsplassene132128128127114
Antall kriseplasser 44444
Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)91311109
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)68666
Bolig
Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger1414141413
Antall plasser i bofellesskap. 1111111111
Tabell 9.20 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)

Tekniske hjemmetjenester#9.1.17

Tekniske hjemmetjenester20112012201320142015
Utleverte hjelpemidler, korttidslager3 3503 5573 5243 2682 809
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen18 22715 98515 87314 68417 417
Innhentede hjelpemidler, korttidslager3 3523 1513 2403 0142 964
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen8 3767 809* 5 5116 340
Uleverte alarmer544490503492458
Innhentede alarmer496574499497461
Reparasjoner korttidslager845934905639765
Betjente brukere, korttidslager4 0023 8183 7983 7643 895
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen2 5792 3602 3532 5142 743
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen835698670737872
Tabell 9.21 Tekniske hjemmetjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Fysio- og ergoterapitjenesten#9.1.18

Fysio- og ergoterapitjenesten20112012201320142015
Antall årsverk
Ant. årsverk ergoterapi21,525,52822,919,4
Ant årsverk fysioterapi40464944,441,7
Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale49535354,155
Antall pasienter
Kommunal ergoterapi i institusjon
(inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)
Ant. pasienter 0 - 17 år 10121
Ant. pasienter 18 - 66 år441522917
Ant. pasienter 67 - 79 år 5627353023
Ant. pasienter >80 år 11065784235
I alt2111071368376
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon
Ant. pasienter 0 - 17 år255244263261215
Ant. pasienter 8 - 66 år344248195181197
Ant. pasienter 67 - 79 år 179149139136117
Ant. pasienter >80 år283248182151130
I alt1 061889779729659
Kommunal fysioterapi i institusjon
(inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)
Ant. pasienter 0 - 17 år44420
Ant. pasienter 18 - 66 år6034362937
Ant. pasienter 67 - 79 år 9862103125125
Ant. pasienter >80 år210229275297317
I alt327349418453479
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon
Ant. pasienter 0 - 17 år 911792729656640
Ant. pasienter 18 - 66 år361237200171201
Ant. pasienter 67 - 79 år 187217221148161
Ant. pasienter >80 år354360332265204
I alt1 8131 6061 4821 2401 206
Privat fysioterapi med kommunal avtale
Ant. pasienter 0 - 17 år *9397669049731 019
Ant. pasienter 18 - 66 år *6 4964 3135 5157 9715 774
Ant. pasienter 67 - 79 år *1 6041 3331 7872 0371 869
Ant. pasienter >80 år *713472651731667
I alt9 7526 8848 85711 7129 329
* 50 av 53,1 avtaleterapeuter levert inn årsrapport for 2013
* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015
Tabell 9.22 Fysio- og ergoterapitjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger eiendom#9.1.19

Stavanger eiendom20112012201320142015
Prosjektering bygg
Ferdigstilte byggmill. kr411853501702358
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall4551451519
Anbudsåpningerantall1261201467950
Innleverte enkeltanbudantall502420541403275*
Forvaltning av eiendommer
SkolerAnt / bta. m²55 / 257 90056 / 74 00056 /279 93652 / 271 47946/249 257
Helsebygg**48 / 130 00040 / 135 00040 /114 12141 / 114 12138/100 440
Boliger2 536 / 165 0002 536 /16 5002552 /1658802565 / 166 7252577/167 445
Idrettsbygg42 / 66 80043 / 6 68042 /6245939 / 62 25533/62 935
Kultur- og fritidsbygg23 / 25 40038 / 26 30038 /28 27938 / 27 10238/27 102
Barnehager81 / 62 60080 / 61 00080 /61 30978 / 61 38679/61 716
Kontor- og foretningsbygg***24 / 71 60022 / 71 00022 /80 00021 /69 99222/73 009
Beredskapsbygg22 / 25 00022 /25 00022 /25 00022 / 25 00023/25 000
Andre bygg og grunneiendommer139 / 15 000162 / 15 000181 /15 000215 / 20 000220/22 000
2970 / 819 3003 007 /839 1003032 /831 9843 072 / 793 6703076/788 904
* Antallet innleverte enkeltanbud er lavere for 2015 som følge av utsettelser, bruk av totalenterprise samt større prosjekter (som Lervig sykehjem)
** Inklusive helsesentre/OSK-bygg fra 2011, private sykehjem er ikke tatt med fra 2012
*** Kulturhuset er fra 2011 flyttet til kontor- og forretningsbygg
Tabell 9.23 Stavanger eiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Park og vei#9.1.20

Park og vei 20112012201320142015
Vedlikeholdsarealer
Park og idrett, totalt i dekar**12 85613 00613 81714 09213 950
Vei, totalt i dekar2 5582 5582 5582 5582 558
Vedlikehold av kommunale plasser og veier
Slaghull lappet stk1 5391 6721 2051 2121 166
Nye skilt oppsatt stk115540103128168
Gatesluk tømt stk5 3004 9941 5731 3343 291
Skilt reparert stk910890532759663
Sand/slam fra sluk tonn78654125133566
Gaterenhold ink sykkelrutertonn6401587691 422644
Gatemiljø reparasjoner stk3104984503441 902
Kvalitet
Gatelys kr/km20 28420 28420 28420 28420 284
Sluk, tømming kr/stk450500550550550
Gaterenhold kr/innb.7180808080
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram)52 40548 52045 75049 56052 666
Dekke - reasfaltering (graveaktivitet)46 431NANA NANA
Dekke - sprøyting (asfaltprogram) løpemeter00000
Fornyelsestakt reasfaltering, % = m² / total m²%22222
Service
Gravemeldinger stk586555608634584
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veistk3953471 431
Gemini meldinger behandlet av NISstk2 6081 4842 2282 535
Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkelstk167
* Nytt forvaltningssytem for gravemeldinger ble innført i 2012 og gjør det umulig å hente ut alle tall om gravemeldinger
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg
Sikrede lekeplasser stk321717107
Andre nye lekeplasser til vedlikehold72662
Nyanlegg turveier (m)02 18668069736
Nye nærmiljøanlegg50111
Blomster plantet ut i Stavanger 75 00044 00039 00044 82539 495
Botanisk hage, omviste personer14518654732625
Stavanger friluftssenter, besøkende personer*147 1702 2772 6921 2382 889
Plantekar og ampler 158158158162158
*Tallet fra og med 2014 er omviste personer.
** Park og vei er i ferd med en stor gjennomgang av anleggsregisteret og dette fører til en nedgang i totalarealet
Tabell 9.24 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)
2015
Type anlegg, område eller utstyrAntallType anlegg, område eller utstyrAntallType anlegg, område eller utstyrMengde-dekar
Barnehager78Ballbinger35Busker og blomsterfelt361
Skoler47Skateanlegg24Dyrka mark og gras- bakke, slått 1 gang/år gras fjernet 390
Alders- og sykehjem, bofellesskap77Balløkker122Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernet595
Idrettsparker 11Sandvolley-baner 23Grasbakke, utleid og beitet875
Fotballbaner gress større enn 45x 903Idrettsutstyr1 205Plen1 443
Fotballbaner grus 60 x 1009Lekeplass-utstyr2 519Skogsdekket mark6 584
Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindre12Lekeplasser269
Fotballbaner kunstgress 45 x 9024Sandbasseng/ sandkasser84
Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 907
Naturvernområder9Anlegg og områder totalt1 488
Tabell 9.25 Park og vei 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Idrett#9.1.21

Besøk idrettshaller og anlegg20112012201320142015
Gautesete idrettshall99 12498 42596 65497 45298 202
Hetlandshallen227 332224 878222 630223 346223 974
Hundvåghallen A121 457123 547122 002121 628121 606
Hundvåghallen B nye105 230103 548104 580103 980104 109
Kvernevikhallen115 264112 225114 655115 008115 206
Stavanger idrettshall230 452235 147237 122236 994237 491
Stavanger svømmehall135 568135 556118 720117 892130 536
Stavanger svømmestadion101 356100 69880 50590 10448 785
Stavanger turnhall135 142135 454132 001133 847134 658
Tastahallen101 23050 65446 122032 876
Tastavarden fjellhall65 47259 54562 34460 12361 209
Tastarustå idrettshall146 352139 545141 012140 503142 877
Storhaug idrettshall96 843102 121101 322100 812101 436
Sum1 680 8221 621 3431 579 6691 541 6891 552 965
Tilskudd
Driftstilskudd til idrettslag, kr6 336 0006 536 0006 336 0006 575 000
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr18 58919 90620 66320 689
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr192176180180
Tabell 9.26 Idrett
Last ned tabelldata (Excel)

Renovasjon#9.1.22

RenovasjonEnhet2012201320142015
Antall årsverk7776,5
Papir, papptonn8 4257 8507 3466 934
Glasstonn1 3931 1651 3731 238
Farlig avfalltonn372508568529
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)tonn13 65014 55413 63313 594
Plast (emballasje)tonn666659712725
Metallertonn1 4721 7502 7441 996
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfalltonn2 9673 0642 9002 804
Tøy og tekstilertonn8871 338898934
Trevirketonn4 0874 9415 2475 038
Gipstonn369460479478
Bildekktonn1630
Grovavfall til materialgjenvinningtonn247255
Sum gjenvunnet husholdningsavfalltonn34 29536 30236 15034 525
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)tonn19 93820 47921 40020 649
Sum innsamlet husholdningsavfalltonn54 23356 93257 55055 174
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%63,2 %64 %62,8 %62,6 %
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.
Tabell 9.27 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Vann og avløp#9.1.23

Vann og avløpEnhet2012201320142015
Fakta
Antall årsverkpr 31.1247444952
Vannledning-lengdekm644647654657
Spillvannsledning-lengdekm325334336341
Fellesavløpsledning-lengdekm254253254250
Avløpspumpestasjonerantall98102103104
Regnværsoverløpantall31303030
Kunde/service
Pålegg om utbedring av private anleggantall48835514
Vannmålere i driftantall3 0953 2173 1723 187
Utskifting av vannmålerantall189334200383
Antall slamavskillere i drift, totaltantall1 8901 8881 828
Antall slamavskillere, private anleggantall720
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall65011
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall688768816769
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall8310487
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-655ia.5,2
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-655ia.5,1
Produksjon - vann
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb739759782731
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb302296316297
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³19,218,719,118
Døgnforbruk pr. innbyggerl/døgn406391396371
Sanert (fornyet) vannl. i inv. prosjektm5 4413 5114 2594 311
Fornyelsestakt (san./tot.)0/008,55,46,66,6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall69595560
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg og etter rep.m9 40112 30032 30027 300
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)godgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)godgodgodgod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall6567
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall13504655
Produksjon - avløp
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb.1 2011 2691 2891 370
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb496549542636
Avløpsmengde levert IVARmill./m329,329,324,127,1
Sanert (fornyet) i inv.prosjekt avløpm7 2873 26039254 558
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/0010,35,56,77,7
Spylte avløpsledningerm28 40030 00036 00036 100
Rørinspeksjonm32 00038 80031 00040 800
Strømforbruk pumpestasjoner1 000kr17,11717,719,7
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall4687
Avløpsstopp off. ledningsnettantall51463053
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%45
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall3
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall14453654
Tabell 9.28 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og byutvikling#9.1.24

Kultur og byutvikling20112012201320142015
Journalførte saker INN14 26312 65213 03513 43312 869
Journalførte saker UT11 77011 50511 43812 21311 210
Journalførte saker INN BYPLAN1 2591 4701 5501 6311 643
Journalførte saker UT BYPLAN8109481 0421 0341 093
Tabell 9.29 Kultur og byutvikling
Last ned tabelldata (Excel)

Byggesak#9.1.25

Byggesak20112012201320142015
Antall mottatte byggesaker3 0932 6132 3472 5062 088
Saker behandlet i kommunalstyret4945385760
    Tilsyn458813305324376
    Midlertidige brukstillatelser122185153187211
    Ferdigattester6008151 222992859
    Antall boliger igangsatt802979901725501
Antall boliger fullført5406501 0288991 149
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker2327364126
Tabell 9.30 Byggesak
Last ned tabelldata (Excel)

Personal og organisasjon#9.1.26

Personal og organisasjon20112012201320142015
Kommunenivå
Ansatte inkl. foretakene
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene9 0188 9939 5309 4989 694**
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene7 3517 4057 7607 7737 889**
Ansatte ekskludert foretakene
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene8 4498 6338 94889309092**
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene6 8697 0157 25972847389**
Andel kvinnelige ansatte79,8 %81,0 %81,1 %81 %81 %
Sykefravær7,6 %7,4 %6,9 %7,2 %7,7 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)63,7 år64,3 år65,8 år64,9 år65,1 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)66,1 år65,7 år65,7 år65,6 år66,3 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)76 %79 %68 %*69,5 %71,5 %
Antall AFP per 31.12.268274231255259
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.
**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.
Tabell 9.31 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Servicetorget#9.1.27

Servicetorget20112012201320142015
Sentralbord (04005), antall oppringinger140 513122 276126 261109 88596 365
Sentralbord (04005), antall telefonsamtaler besvart109 838108 935111 33790 29080 946
Svarprosent sentralbordet72 %89 %88 %82 %84 %
Svar telefoni innen 30 sek Ny i 201265 %65 %68 %74 %
Svar telefoni innen 60 sek Ny i 201283 %82 %85 %88 %
Elektroniske henvendelser **9 37713 03212 49512 26011 707
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova800*1 5641 0309432 350
Byggekart1 7501 7011 6381 4651 329
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom313335236255188
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker175174139111117
Geminimelding totalt inkl. VOF (Varsle om feil)8 8519 3249 3199 20210 771
Geminimelding behandlet av Servicetorget1 7401 6241 359** 736818
Varsle om feil - VOF, meldinger via internett2 3442 9163 1924 3465 146
Tilskudd dagsturer for eldre2641275338
Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura21 60315 0708 3785 5805 588
Salg av bioposer57 15541 38039 77442 13336 862
Salg av søppelsekker93 50381 58985 37642 13372 894
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget64 720110 550153 435115 059134 031
* Tallene for innsyn i 2011 er anslått pga teknisk feil
** Sum fra flere mapper. Usikre tall.
Tabell 9.32 Servicetorget
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunikasjon, digitale flater#9.1.28

Kommunikasjon, digitale flater20112012201320142015
stavanger.kommune.no, unike besøk324 453360 718571 511339 213680 288
stavanger.kommune.no - sidevisninger--3 477 5023 593 6354 107 144
Facebook antall likere1 3001 6083 8976 3959 000
Twitter, antall følgere3307651 4361 9602 562
Instagram3201 325
Tabell 9.33 Kommunikasjon, digitale flater
Last ned tabelldata (Excel)

Fattigdom#9.1.29

Fattigdom200920102011201220132014
SkalaEU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%
0106 Fredrikstad12,98,912,98,813,89,614,29,914,910,116,411,8
0219 Bærum5,74,164,26,34,46,84,9757,15,3
0301 Oslo kommune161216,111,916,712,517,112,81813,518,413,8
0602 Drammen14,810,514,810,21611,216,812,117,812,719,714,8
1001 Kristiansand9,36,39,26,29,96,510,97,112,58,612,68,7
1102 Sandnes5,43,56,34,36,54,16,54,46,64,57,55,4
1103 Stavanger6,64,66,74,47,14,96,94,87,55,28,15,7
1201 Bergen7,85,28,15,48,75,99,36,210,2710,57,2
1601 Trondheim7,74,97,34,77,24,67,84,98,35,48,55,5
1902 Tromsø6,23,863,86,74,274,47,34,47,74,5
Tabell 9.34 Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Last ned tabelldata (Excel)
Fattigdom200920102011201220132014
SkalaEU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%
0106 Fredrikstad11,35,3115,311,45,7125,912,45,812,96,6
0219 Bærum74,37,24,37,64,67,84,884,98,25,1
0301 Oslo kommune14,68,714,58,714,88,914,98,915,59,215,89,4
0602 Drammen12,36,4126,212,66,8157,113,97,5158,4
1001 Kristiansand9,94,79,74,610,24,910,95,111,55,811,86
1102 Sandnes6,73,373,57,13,57,13,77,13,67,64
1103 Stavanger8,14,28,44,38,54,58,34,38,44,48,64,7
1201 Bergen9,44,69,54,79,7510,25,110,55,510,55,4
1601 Trondheim9,94,69,64,69,84,810,14,810,2510,24,8
1902 Tromsø8,748,64,18,94,49,24,494,39,34,5
Tabell 9.35 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Last ned tabelldata (Excel)

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes når omfanget av fattigdom diskuteres. Fattigdom har også andre dimensjoner enn bare inntekt. Noen kan ha inntekt over fattigdomsgrensen men likevel ha dårlig råd. Det finnes også familier som lever et godt liv og har gode levekår tross lave inntekter.

I likhet med andre vestlige land opererer ikke Norge med en offisiell fattigdomsgrense. I regjeringens plan mot fattigdom legges denne definisjon av fattigdom til grunn:

Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med høye nødvendige utgifter i forbindelse med sykdom, funksjonshemning mv., at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov.

Det mest vanlige er å sette fattigdomsgrensen ved en gitt andel av medianinntekten. Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten. En slik metode for å sette fattigdomsgrensen viser naturligvis relativ fattigdom. Det er ikke vanlig å benytte grenser for absolutt fattigdom i høyinntektsland.

OECD definerer fattigdomsgrensen ved 50 prosent av medianinntekten, mens EU definerer fattigdomsgrensen som 60 prosent av medianinntekten. OECD og EU vekter i tillegg hustandsmedlemmene ulikt i sine utregningsmetoder. I sum gir EUs metode høyere fattigdomsgrense enn OECDs metode.

Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) har valgt å legge hovedvekten på EUs lavinntektsmål. Ved å velge det mest sjenerøse målet har utvalget ønsket å være på den sikre siden i den forstand at beskrivelsen omfatter grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tar ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig betydning.

Reisebestillinger#9.1.30

Reisebestillinger20142015
Fly9 223 8436 761 023
Hotell911 663709 045
Bil70 20867 666
Tog27 09015 277
Annet5 167 4981 302 257
Sum15 400 3028 855 268
Tabell 9.36 Reisebestillinger
Last ned tabelldata (Excel)

Tall fra vår leverandør Egencia viser at kommunens reisebestillinger har gått ned 42 %  (kr 6,55 mill.) fra 2014 til 2015.

9.2 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser benyttes som et verktøy i kommunenes dialog med brukerne for å måle tilfredshet med bestemte kommunale tjenester.

Gjennom undersøkelsene måles brukeropplevd kvalitet. Undersøkelsene gir en indikasjon på tjenestenes kvalitet, og derfor er slike undersøkelser ett av flere virkemidler for kvalitetsstyring.

Brukerundersøkelsene har blitt fulgt opp i den enkelte virksomhet blant annet gjennom ledersamtaler og sees i sammenheng med resultater fra medarbeiderundersøkelsen. Hver undersøkelse er tilpasset virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser ble gjennomført i 2015, i tråd med  Handlings- og økonomiplan 2015-2018:

Brukerundersøkelser 2015
Oppvekst og levekår:Bymiljø og utbygging:
Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatteundersøkelse)Brukerundersøkelser VA-tjenester
Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse)Brukerundersøkelser renovasjon
Barnehage (foresatteundersøkelse)
Stavanger legevakt
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Bofelleskap for psykisk utviklingshemmede (pårørendeundersøkelse)
Avlastning i bolig
Sykehjem korttids- og rehabiliteringsopphold*
Personal og organisasjon:Andre:
MedarbeiderundersøkelsePolitisk sekretariat
Servicetorget – test av servicenivå
* Sykehjem korttids- og rehabiliteringsopphold er ikke satt opp i planen i HØP 2015-2018. Det ble vedtatt av Kommunalstyret for levekår 18.11.2014 at undersøkelsen skulle gjennomføres våren 2015.
Tabell 9.37 Brukerundersøkelser 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Undersøkelsene Aktivitetssenter psykisk helse og Bofellesskap psykisk helse er utsatt til 2016. Brukerundersøkelse vedrørende Fysio- og ergoterapitjenesten er utsatt til 2017. Undersøkelsen Sosialtjenesten utgår fra og med 2015 som følge av at det gjennomføres brukerundersøkelser i statlig regi som også omfatter Stavanger kommunes brukere.

Resultater

Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse): Skolene er pålagt å gjennomføre en årlig elevundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. 92 % av elevene besvarte undersøkelsen høsten 2015. Resultatene inngår i Stavanger kommunes system for kvalitetsvurdering og utvikling av elevenes opplæringstilbud.

Resultater viser at elevene i Stavanger trives på skolen og opplever støtte fra lærerne. Elevene oppgir videre at det er god arbeidsro i timene. Grad av elevtilfredshet har steget de siste skoleårene. Andel elever som oppgir å bli mobbet er vesentlig lavere i Stavanger enn på landsbasis.

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatteundersøkelse):Utdanningsdirektoratets elektroniske foreldreundersøkelse ble gjennomført blant foresatte med barn på 3. 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen oppfordrer elevenes foresatte til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Stavanger er den eneste av storbyene som gjennomfører årlig foreldreundersøkelse. Ved gjennomføringen høsten 2015 besvarte 2 300 foresatte undersøkelsen – en svarprosent på 50 % som er en økning på 10 prosentpoeng fra 2014.

Resultater fra foreldreundersøkelsen samsvarer i stor grad med elevenes svar. Resultatene for Stavanger samlet høsten 2015 avviker lite fra resultatene året før. Foresatte opplever at deres barn trives og har lærere som gir elevene god støtte. Grad av tilfredshet blant de foresatte synker jo eldre barna er.

Barnehage (foresatteundersøkelse): Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nasjonal foreldreundersøkelse for barnehager, Stavanger ble invitert til å delta i dette pilotarbeidet og undersøkelsen ble gjennomført i årsskiftet 2015/2016. Bade kommunale og private barnehager var med i utvalget og svarprosent ble på 62 %.  Resultatene fra undersøkelsen viser at de foresatte er fornøyde med tilbudet barnehagene gir – tilfredshet ble målt til 4,5 på en skala fra 1-5.

Stavanger legevakt: Legevakten har i 2015 hatt utplassert en Happy or not – automat for live-måling av kundetilfredshet. Brukerne av legevakten gir en smilefjes-indikator på spørsmålet Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag?

Det blir tilsendt rapport ukentlig og per måned, denne legges frem for personalet på legevakten.

Månedsrapporter fra Happy or not viser at antall svar har variert mellom 393 – 631 per måned og totalt 6 361 trykk i 2015. Prosentandelen som har gitt Stavanger Legevakt et grønt smilefjes varierer mellom 65 – 78 %. I 2015 hadde Stavanger Legevakt 42 890 konsultasjoner.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud: Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barnehagenes erfaringer og tilfredshet med tilbudet av spesialpedagogiske ressurser og spesialpedagoger. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2015 med en svarprosent på 76 %.

Resultatene er viser at samlet sett er det høy tilfredshet med tjenestene fra ressurssenteret (scorer 76 av 100 mulige poeng). Barnehagene er mest fornøyd med spesialpedagogens faglige kompetanse og evnen til å formidle arbeidsmåter samt den pedagogiske ressursens personlige egenskaper og tilpasninger for barna. Undersøkelsen avdekket også et behov for å gjøre relevant informasjon på nettsiden lettere tilgjengelig.

Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede (pårørendeundersøkelse): Formålet med undersøkelsen er å kartlegge erfaringer og tilfredshet med tjenestetilbudet i bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Undersøkelsen er gjennomført mot pårørende/verge til beboere i bofellesskap i kommunen.

Undersøkelsen ble gjennomført i årsskiftet 2015/2016. Resultatene foreligger ikke før i 2016.

Avlastning i bolig: Undersøkelsen ble gjennomført som en web-undersøkelse i juni/juli 2015 med svarprosent på 57 %. Undersøkelsen søker å kartlegge de pårørendes erfaringer og tilfredshet med avlastningstilbudet for den de representerer/er hjelpeverge for. Undersøkelsen omfattet pårørende til brukere av åtte avlastningsboliger, hvorav det inngår en privat leverandør og syv av Stavanger kommunes egne avlastningsboliger. Helhetlig vurdering av tjenesten oppnår 79 poeng og er like under målkravet på 80 poeng.

Sykehjem korttids- og rehabiliteringsopphold: Stavanger kommune gjennomførte i 2015 for andre gang en forløpsundersøkelse blant brukere som har hatt korttids- eller rehabiliteringsopphold i sykehjem. Forløpsundersøkelsen kartlegger tilfredsheten med tjenestetilbudet og med overgangen mellom sykehjem og eget hjem.

Undersøkelsesperioden startet 2. mars og varte til 4. august 2015. Spørreskjema ble sendt i posten til alle brukere som hadde hatt ordinært korttidsopphold eller rehabiliteringsopphold i denne perioden, og som reiste direkte hjem etter oppholdet. Svarprosenten ble 40 prosent.

Samlet sett er brukerne fornøyde med korttidsoppholdet eller rehabiliteringsoppholdet. Totalvurderingen av sykehjemsoppholdet har fått en skår på 77 av 100 poeng. Brukerne gir gode tilbakemeldinger på de ansatte ved sykehjemmene. De oppgir at de føler seg trygge og ivaretatte, og at de ansatte viser interesse for dem (henholdsvis 85 og 80 poeng). Hovedutfordringene for pasientforløpene er arbeidet knyttet til brukerens mål, overgangen fra sykehjem til eget hjem, og hjemmetjenestens tradisjonelle arbeidsmåte hvor oppmerksomhet på pleie og sykdom ser ut til å har preget samspillet med brukeren mer enn en aktiv tilnærming med vekt på ressurser.

Brukerundersøkelser VA-tjenester: Brukerundersøkelsen for vann – og avløpstjenestene ble gjennomført i november 2015. VA – verket har i samarbeid med flere kommuner i landet, Kommunenes Sentralforbund (KS)og Norsk Vann utarbeidet en felles brukerundersøkelse for kommunenes vann – og avløpstjenester. Resultatene fra undersøkelsen inngår også som en del av benchmarkingen i regi av Norsk Vann (bedreVann).

Resultatene viser en framgang fra 2013 på flere områder og helhetsvurdering gir en score på 5,2 (på en skala fra 1-6).

Brukerundersøkelser renovasjon: Brukerundersøkelsen Spørreundersøkelse om kildesortering gjennomføres av IVAR på vegne av medlemskommunene. Undersøkelsen ble gjennomført i 2014 via telefonintervju, og resultatene forelå i mars 2015.

På spørsmålet Hvor fornøyd er du alt i alt med renovasjonstjenesten i din kommune? får Stavanger en score på 5.0 på en skala fra 1 – 6. Resultatet er det samme som sist undersøkelse i 2011.

Medarbeiderundersøkelse: Ble gjennomført i januar/februar 2015 av Personal og organisasjon. Svarprosenten for undersøkelsen var 74 % – 5539 ansatte i Stavanger kommune. Det ble høyere skår på alle temaområdene i 2015 sammenlignet med 2014. 87 % av de som har svart opplever stor grad av arbeidsglede i jobben. De ansatte opplever jobben som meningsfylt og 75 % har svart at det å ha meningsfylt arbeid en viktig motivasjonsfaktor.

Undersøkelsen omtales også under kap 4.6 Medarbeiderundersøkelsen.

Servicetorget – test av servicenivå : Stavanger kommune har siden november 2012 foretatt egentesting av servicenivået for telefoni og e-post håndtering via Servicetorget. Bakgrunn for testingen er at Forbrukerrådets servicetest på norske kommuner i 2011 gav ikke bestått. Resultatene på de siste tre tertialvise testene har vært 50, 50 og 45 poeng av 50 mulige. Testen fortsetter i 2016 etter vedtak i kommunalstyret for administrasjon februar 2016 (sak 5/16).

Politisk sekretariat: Formålet med undersøkelsen var å kartlegge brukernes tilfredshet med ulike elementer ved Politisk sekretariat i Stavanger kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i mai/juni som en web-undersøkelse, og hadde en svarprosent på 49 %. Resultatene var jevnt over gode og den helhetlige vurderingen av tjenesten fikk 83 poeng og var over målkravet på 80 poeng.

Denne siden ble sist oppdatert 9. May 2016, 09:31.

Meny

Årsrapport 2015

8 Kommunale foretak 10 Årsregnskap og noter