Kommunens ledere har stor betydning for organisasjonens gjennomføringsevne, og det har i 2015 vært gjennomført lederkurs og lederutviklingsprogrammer på ulike nivå. Lederutvikling for nye ledere i Stavanger kommune krever kontinuerlig oppmerksomhet, og det har vært arrangert to lederkurs for nye ledere i 2015. I januar 2015 avsluttet 20 barnehagelærere lederutdanningen som har blitt gjennomført i samarbeid med Universitetet i Agder. Lederutdanningen innen skoleområdet (rektorskolen) ble avsluttet våren 2015 med 31 deltakere.

En tilpasset lederutvikling for 40 ledere i sykehjem med tema ledelseskraft i omstilling startet opp i november 2015 i samarbeid med Deloitte. Programmet avsluttes våren 2016, og vil da bli evaluert. På oppdrag fra Helsedirektoratet har BI satt i gang en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten med oppstart i høst 2015. Masterprogrammets målsetting er å utdanne handlekraftige og kompetente ledere som håndterer helse- og omsorgssektorens behov for endring, utvikling og innovasjon. Fra Stavanger kommune deltar seks ansatte.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.11 Ledelseskraft i omstilling 4.11 Ledelseskraft i omstilling