Barneverntjenesten20112012201320142015
Alle barn med tiltak779883902987880
    med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.503545578624431
    med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.276338324339449
Nye meldinger8518319309661 019
Henleggelsesprosent meldinger38 %26 %18 %25 %19 %
Nye undersøkelsessaker538613759739806
Henleggelsesprosent for undersøkelser47 %41 %41 %53 %50 %
Nye barn med vedtak om tiltak266301395383397
Antall Fylkesnemndsaker2141536050
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda3453443922
Kvalitet
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse40 %24 %27 %30 %2 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda92 %98 %89 %100 %100 %
Medhold saker i fylkesnemnda92 %89 %81 %90 %86 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)65 %62 %64 %63 %49 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)35 %38 %36 %37 %51 %
Tabell 9.9 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.8 Barneverntjenesten 9.1.8 Barneverntjenesten