Personal og organisasjon20112012201320142015
Kommunenivå
Ansatte inkl. foretakene
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene9 0188 9939 5309 4989 694**
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene7 3517 4057 7607 7737 889**
Ansatte ekskludert foretakene
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene8 4498 6338 94889309092**
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene6 8697 0157 25972847389**
Andel kvinnelige ansatte79,8 %81,0 %81,1 %81 %81 %
Sykefravær7,6 %7,4 %6,9 %7,2 %7,7 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)63,7 år64,3 år65,8 år64,9 år65,1 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)66,1 år65,7 år65,7 år65,6 år66,3 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)76 %79 %68 %*69,5 %71,5 %
Antall AFP per 31.12.268274231255259
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.
**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.
Tabell 9.31 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.26 Personal og organisasjon 9.1.26 Personal og organisasjon