Park og vei 20112012201320142015
Vedlikeholdsarealer
Park og idrett, totalt i dekar**12 85613 00613 81714 09213 950
Vei, totalt i dekar2 5582 5582 5582 5582 558
Vedlikehold av kommunale plasser og veier
Slaghull lappet stk1 5391 6721 2051 2121 166
Nye skilt oppsatt stk115540103128168
Gatesluk tømt stk5 3004 9941 5731 3343 291
Skilt reparert stk910890532759663
Sand/slam fra sluk tonn78654125133566
Gaterenhold ink sykkelrutertonn6401587691 422644
Gatemiljø reparasjoner stk3104984503441 902
Kvalitet
Gatelys kr/km20 28420 28420 28420 28420 284
Sluk, tømming kr/stk450500550550550
Gaterenhold kr/innb.7180808080
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram)52 40548 52045 75049 56052 666
Dekke - reasfaltering (graveaktivitet)46 431NANA NANA
Dekke - sprøyting (asfaltprogram) løpemeter00000
Fornyelsestakt reasfaltering, % = m² / total m²%22222
Service
Gravemeldinger stk586555608634584
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veistk3953471 431
Gemini meldinger behandlet av NISstk2 6081 4842 2282 535
Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkelstk167
* Nytt forvaltningssytem for gravemeldinger ble innført i 2012 og gjør det umulig å hente ut alle tall om gravemeldinger
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg
Sikrede lekeplasser stk321717107
Andre nye lekeplasser til vedlikehold72662
Nyanlegg turveier (m)02 18668069736
Nye nærmiljøanlegg50111
Blomster plantet ut i Stavanger 75 00044 00039 00044 82539 495
Botanisk hage, omviste personer14518654732625
Stavanger friluftssenter, besøkende personer*147 1702 2772 6921 2382 889
Plantekar og ampler 158158158162158
*Tallet fra og med 2014 er omviste personer.
** Park og vei er i ferd med en stor gjennomgang av anleggsregisteret og dette fører til en nedgang i totalarealet
Tabell 9.24 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)
2015
Type anlegg, område eller utstyrAntallType anlegg, område eller utstyrAntallType anlegg, område eller utstyrMengde-dekar
Barnehager78Ballbinger35Busker og blomsterfelt361
Skoler47Skateanlegg24Dyrka mark og gras- bakke, slått 1 gang/år gras fjernet 390
Alders- og sykehjem, bofellesskap77Balløkker122Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernet595
Idrettsparker 11Sandvolley-baner 23Grasbakke, utleid og beitet875
Fotballbaner gress større enn 45x 903Idrettsutstyr1 205Plen1 443
Fotballbaner grus 60 x 1009Lekeplass-utstyr2 519Skogsdekket mark6 584
Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindre12Lekeplasser269
Fotballbaner kunstgress 45 x 9024Sandbasseng/ sandkasser84
Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 907
Naturvernområder9Anlegg og områder totalt1 488
Tabell 9.25 Park og vei 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.20 Park og vei 9.1.20 Park og vei