Utbygging av idrettsanlegg

Idrettsavdelingen har i 2015 deltatt i prosjektering og bistått i utbygging av anlegg som er prioritert i kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse og Fagplan idrett 2014 – 2029. Dette gjelder disse anleggene:

  • Svømmehallene på Hundvåg og Kvernevik. Hallen på Hundvåg åpnet dørene for brukerne i august, mens Kvernevik svømmehall åpner i april 2016.
  • Gamlingen. Det har blitt arbeidet med midlertidige svømmealternativer for brukerne av Gamlingen, da anlegget ble lagt ned og revet høsten 2015. Nye Gamlingen skal stå ferdig våren 2017.
  • Ny skatepark på Vardeneset. Byggingen startet opp i desember 2015 og første byggetrinn skal bli ferdig til juni 2016.
  • Kommunalt garderobeanlegg og klubbhus for Brodd FK. Arbeidet med å etablere garderobeanlegg og klubbhus på for Brodd FK på Midjord startet opp i august. Kommunen har samarbeidet med klubben om funksjons- og romprogram og har lagt grunnlaget for anbudsprosessen, som skjer tidlig i 2016. Første del av arbeidet var å utarbeide et detaljert funksjonsprogram for bygget som grunnlag for anbudet. Bygget vil stå klart våren 2017.

AktivBy

Det har blitt arbeidet med å få på plass ny partner for å videreutvikle programvaren bak AktivBy, den digitale arenaen for bestilling av treningstider i kommunale idrettsanlegg. Den opprinnelige leverandøren la ned virksomheten i Stavanger, og avsluttet sitt arbeid med AktivBy. Programvaren fungerte likevel godt for brukerne, og i november signerte kommunen avtale med firmaet Bouvet om videre utvikling.

Ny idrettshall i Siddishallen

I slutten av januar 2015 ble den nye idrettshallen i Siddishallen tatt i bruk. Hallen er lagt til rette med garderober, en etasje med aktivitetsflate for ulike kampsporter og en etasje med aktivitetsflate for Stavanger vektløfterklubb. Stavanger kommune har inngått en leie- og driftsavtale med Stiftelsen Stavanger ishall om bruk av den nye idrettshallen.

Forum Expo

I februar tok idretten i bruk Forum Expo etter at hallen hadde fått idrettsgulv. Idrettsavdelingen legger til rette for idrettens bruk av hallen, når Stavanger Forum ikke bruker den til messer og konferanser. Hallen ble i 2015 i stor grad brukt av ulike idrettsaktiviteter, og den er blitt et viktig supplement for idretten i Stavanger.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 123,0 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8. For å oppnå dette resultatet, har Idrett gjennomført de omstillingstiltakene som ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen. Dette inkluderer blant annet redusert renhold i garderober, redusert tilbud om morgentrening, sommerstenging av haller samt reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

7.6 Idrett 7.6 Idrett