Mottatte avdrag på utlån20152014
Mottatte avdrag fra Lyse AS43 67643 676
Mottate avdrag formidlingslån137 615140 045
Mottatte avdrag på konsern lån4 4706 120
Andre mottatte avdrag på utlån29 014924
Sum214 775190 765
Tabell 10.13 Mottatte avdrag på utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Statlige overføringer20152014
Overføringer fra staten8 770411
Tilskudd fra Husbanken3 48237 122
STUI overføringer23 1693 105
Sum35 42140 638
Tabell 10.14 Statlige overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon20152014
Kjøp av driftsmidler30 06328 899
Kjøp av transportmidler3 7393 756
Vedlikehold byggetjenester nybygg755 450687 175
Materialer til vedlikehold og nybygg114 225133 817
Konsulenttjenester63 58290 474
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg148 75936 043
Andre kjøp av varer og tjenester8 2018 640
Sum1 124 019988 804
Tabell 10.15 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler20152014
Salg av driftsmidler6515
Salg av bygninger28 94818 350
Salg tomter/arealer45 010116 747
Sum74 023135 112
Tabell 10.16 Salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.3 Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet 10.2.3 Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet