Kapitalkonto
01.01.2015 Balanse (kapital)7 544 400
Debetposteringer i året:Kreditposteringer i året:
Salg av fast eiendom og anlegg33 660Aktivering av fast eiendom og anlegg1 045 618
Nedskrivninger fast eiendom110 868Oppskriving av fast eiendom
Nedskrivning maskiner og utstyr98
Avskriving av fast eiendom og anlegg267 957Aktivering BBL-leil
Salg av utstyr, maskiner og transportmidlerAktivering av utstyr, maskiner og transportmidler95 930
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler56 771
Annet212
Nedskrivninger aksjer og andeler20 533Kjøp av aksjer og andeler15 673
Avdrag mottatt på formidlings/startlån137 615Utlån formidlings/startlån255 355
Avdrag mottatt på andre utlån77 160Utlån egne midler
Avskrevet utlån5 060
Bruk av midler fra eksterne lån890 134Avdrag på eksterne lån455 838
Forpliktelse foretak
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn)Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)82 251
Salg aksjer
31.12.2015 Balanse (Kapital)7 895 422
Tabell 10.56 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

 

Stavanger 15.03.2015

 

Skjermbilde 2016-03-18 kl. 08.36.29

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.26 Note nr. 24: Kapitalkonto 10.2.26 Note nr. 24: Kapitalkonto