Interkommunalt samarbeid20152014
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)
Overf.fra Stavanger kommune1 6821 616
Overf. fra andre samarbeidende kommuner1 4981 427
Sum andre tilskudd3 3083 433
Sum andre inntekter4 1214 120
Resultat17201
Avsetning3 8314 196
IUA (§27-samarbeid) *
Overf.fra Stavanger kommune649630
Overf. fra andre samarbeidende kommuner1 0681 036
Sum andre inntekter inkl. mva-komp.8851 277
Resultat8051 292
Avsetning892892
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner2 5742 494
Andre ref./inntekter1 585829
Legevakten (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner10 2538 015
Statstilskudd/Refusjon politiet7 6097 203
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner553476
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune403542
Andre ref./inntekter1 6591 964
Sør- og midt rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner1 454943
Andre ref./inntekter332264
Tabell 10.52 Interkommunalt samarbeid
Last ned tabelldata (Excel)

*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.22 Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid 10.2.22 Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid