AvdragBudsjett20152014
Utgiftsført avdrag309 855374 042
Beregnet minste lovlige avdrag146 458133 384
Differanse163 397240 658
Tabell 10.47 Avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

Kostnadsførte avdragBudsjett20152014
Betalte avdrag309 464309 855374 042
Betalt avsatte avdrag året før00
Sum kostnadsførte avdrag309 464309 855374 042
Tabell 10.48 Kostnadsførte avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.18 Note nr. 17: Avdrag på gjeld 10.2.18 Note nr. 17: Avdrag på gjeld