Fordringer og gjeld til kommunale foretak20152014
Kortsiktig fordring på: Stavanger Parkeringsselskap KF104117
Kortsiktig fordring på: Sølvberget KF1 5351 614
Kortsiktig fordring på: Stavanger Byggdrift KF385264
Kortsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF460493
Sum kortsiktige fordringer2 4842 488
Langsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF11 95013 700
Langsiktig fordring på: Sølvberget KF17 30520 025
Sum langsiktige fordringer29 25533 725
Kommunens samlede fordringer31 73936 213
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Parkeringsselskap KF185268
Kortsiktig gjeld til: Sølvberget KF5 3467 166
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Byggdrift KF21 61022 855
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF9 0837 766
Sum kortsiktige gjeld36 22438 055
Forpliktelse EK til: Sølvberget KF5 0005 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Byggdrift KF20 00020 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 00014 000
Kommunens samlede langsiktige forpliktelse39 00039 000
Kommunens samlede gjeld og forpliktelse75 22477 055
Tabell 10.46 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

*kortsiktig fordring og gjeld KF inngår i kommmunens kunde- og leverandørreskontro.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.17 Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak 10.2.17 Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak