Utestående fordringer20152014
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)1 8071 858
Sentrale styringsorganer194 228200 840
Stavanger Eiendom25 13323 385
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom28 69416 206
Oppvekst23 44233 436
Levekår252 426236 926
Kultur og byutvikling4 8796 570
Mva-kompensasjon151 173137 284
Syke-svangerskap 30 55928 831
Kortsiktige fordringer lønn2281 346
Sum totalt712 569686 682
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer−16 000−12 200
Sum utestående fordringer *696 569674 483
*) Herav innen konsernet kr 2 484 jfr. note 16.
Tabell 10.43 Utestående fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.14 Note nr. 13: Utestående fordringer 10.2.14 Note nr. 13: Utestående fordringer