Arbeidet med arbeidstidsplanlegging og arbeidstidsbestemmelsene er videreført, og det er gjennomført to heldagskurs i lov og avtaleverk knyttet til turnus som arbeidsform. Virksomhetene har tilbud om løpende veiledning knyttet til lov- og avtaleverk og lokale rutiner for å stimulere til god ressursutnyttelse og hindre brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Den planlagte styrkningen for å utløse arbeidskraftreserven, gjennom økt arbeid med arbeidstidsplanlegging, turnus og arbeidstidsbestemmelser, er foreløpig ikke iverksatt grunnet manglende ressurser.

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.8 Arbeidstidsplanlegging 4.8 Arbeidstidsplanlegging