Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen i lønns- og personalsystemet er et godt verktøy for virksomhetene til å få oversikt over kompetansebeholdningen. Nyansatte får automatisk overført CVen til modulen dersom ansettelsen utføres på korrekt måte i systemet. Totalt har 51 prosent av ansatte i Stavanger kommune registrert sin kompetanse i modulen. Dette er på samme nivå som i fjor, men det har vært en økning i bruken i forbindelse med utviklingen av en ny modul, Opplæringsplan. Gjennom opplæringsplanen er det mulig å lage et opplæringsløp for ansattgrupper som inkluderer kurs, e-læring, dokumentgjennomgang, dokumentasjon av praksis m.m. Stavanger kommune har også tatt i bruk digital læringsarena (KS læring) som er integrert med kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen. Dette gir muligheter til å utvikle og legge til e-læringskurs i kursporteføljen.

Opplæringsplan i legemiddelhåndtering er utarbeidet og tatt i bruk i 2015. Det som tidligere var et to-dagerskurs med skriftlig prøve, gjennomføres nå på et 7,5 timers e-læringskurs. Opplæringsplanen for legemiddelhåndtering inkluderer e-læringskurs og digitaliserer dokumentering av alle rutiner og fullmaktstildeling i legemiddelhåndtering. Systemet gir ledelsen oversikt over opplæringsløpet til de ansatte og gir en automatisk påminnelse ved behov for tildeling av ny fullmakt. I 2015 er det er tildelt ca. 900 opplæringsplaner i legemiddelhåndtering. Foreløpige vurderinger viser at direkte utgifter til kurs i legemiddelhåndtering er halvert i tillegg til reduserte vikarutgifter.

I desember 2015 ble det også tatt i bruk Opplæringsplan for basiskompetanse i Stavangerbarnehagen. Der legger barnehageansatte inn gjennomførte obligatoriske kurs, som hører inn under kompetansesatsingen i Stavangerbarnehagen. Dette gjør det enklere for leder å dokumentere og ha oversikt over hvilke ansatte som har gjennomført kurs og planlegge kursvirksomhet. I samme opplæringsplan er det gjennomført brannvernopplæring og førstehjelp, noe som forenkler internkontroll og dokumentasjon av gjennomført opplæring. For fagstab barnehage vil dette også lette arbeidet med å planlegge kursvirksomhet, da de enkelt får oversikt over hvor mange som mangler og hvor mange som har gjennomført de obligatoriske kursene.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.10 Verktøy og systemer for å kartlegge og utvikle kompetanse 4.10 Verktøy og systemer for å kartlegge og utvikle kompetanse