Barnehager20112012201320142015
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)
0 - 6 år i alt7 7837 849 7 8367 5547 637
0 - 3 år kommunale barnehager1 8741 962 1 817 1 684 1 672
0 - 3 år private barnehager968997 1 016 981 1 001
3 - 6 år kommunale barnehager3 1293 114 3 1733 099 3 077
3 - 6 år private barnehager1 8121 776 1 830 1 790 1 888
Tilbud til barn med spesielle behov
Styrket barnehagetilbud, antall barn425468496 503480
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn484839 4038
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 264336 244 285335
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt491187 130 199223
Helse barn3329 15 2727
Helse familie1227562 7672
Søkt inn av barneverntjenesten19 17 19 1527
Språklige minoriteter307 57 33 8174
Antall barnehager
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager76 / 5672 / 5872 / 55 70/5572/55
Barnehager adm. lagt under skole2 1 1 11
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager55 / 51 55 55 5556
Tabell 9.1 Barnehage
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.1 Barnehage 9.1.1 Barnehage