Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20112012201320142015
Årsverk helsesøster42,443,84951,250,6
Årsverk jordmor6,256,4576,66,6
Årsverk psykologer2,93333
Årsverk Helsestasjonens familiesenter6,56,5777
Fødsler1 9121 8011 8231 7471 763
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor1 2951 2891 3531 4171 460
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer45 12444 12344 98445 20644 543
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år20 74322 87426 88633 88634 345
Telefonkontakter helsestasjon7 2577 2807 5037 8927 209
Barselgrupper161134153155154
Antall deltakere i barselgrupper1 3361 0451 3011 2381 395
Tverrfaglige samarbeidsmøter426445472514471
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser446473490448815
Psykologtjenesten, antall brukere120189201251*
Kvalitet
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte42,2 %55,4 %66 %78 %80 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine96 %94 %95 %95 %94 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine96 %94 %91 %92 %93 %
* Psykologtjenesten inngår som en del av Familiesenteret
Tabell 9.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.6 Helsestasjons og skolehelsetjenste 9.1.6 Helsestasjons og skolehelsetjenste