Kulturskolen20112012201320142015
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor7 9789 0148 741 8 988 8 769
Antall elevplasser kulturskolen:3 3513 3843 473 3 524 3 548
    Musikk i livets begynnelse8595101 92 -
    Musikkgrupper 0 til 5 år96
    Generell musikkopplæring 2. og 3. klasse560560566
    Kulturkarusellen 1. og 2. trinn410 420
    Instrumental 1 5631 6711 666 1 717 1 658
    Annen musikkopplæring474025 30 20
    Dans 577577773 859 905
    Bilde / visuell kunst8710587 91 89
    Drama/teater233210175 167 170
    Samspill/kammermusikk18311068 146 190
    Skapende skriving16161212 -
Tabell 9.3 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.3 Kulturskolen 9.1.3 Kulturskolen