Vann og avløpEnhet2012201320142015
Fakta
Antall årsverkpr 31.1247444952
Vannledning-lengdekm644647654657
Spillvannsledning-lengdekm325334336341
Fellesavløpsledning-lengdekm254253254250
Avløpspumpestasjonerantall98102103104
Regnværsoverløpantall31303030
Kunde/service
Pålegg om utbedring av private anleggantall48835514
Vannmålere i driftantall3 0953 2173 1723 187
Utskifting av vannmålerantall189334200383
Antall slamavskillere i drift, totaltantall1 8901 8881 828
Antall slamavskillere, private anleggantall720
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall65011
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall688768816769
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall8310487
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-655ia.5,2
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-655ia.5,1
Produksjon - vann
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb739759782731
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb302296316297
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³19,218,719,118
Døgnforbruk pr. innbyggerl/døgn406391396371
Sanert (fornyet) vannl. i inv. prosjektm5 4413 5114 2594 311
Fornyelsestakt (san./tot.)0/008,55,46,66,6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall69595560
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg og etter rep.m9 40112 30032 30027 300
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)godgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)godgodgodgod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall6567
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall13504655
Produksjon - avløp
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb.1 2011 2691 2891 370
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb496549542636
Avløpsmengde levert IVARmill./m329,329,324,127,1
Sanert (fornyet) i inv.prosjekt avløpm7 2873 26039254 558
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/0010,35,56,77,7
Spylte avløpsledningerm28 40030 00036 00036 100
Rørinspeksjonm32 00038 80031 00040 800
Strømforbruk pumpestasjoner1 000kr17,11717,719,7
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall4687
Avløpsstopp off. ledningsnettantall51463053
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%45
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall3
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall14453654
Tabell 9.28 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.23 Vann og avløp 9.1.23 Vann og avløp