RenovasjonEnhet2012201320142015
Antall årsverk7776,5
Papir, papptonn8 4257 8507 3466 934
Glasstonn1 3931 1651 3731 238
Farlig avfalltonn372508568529
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)tonn13 65014 55413 63313 594
Plast (emballasje)tonn666659712725
Metallertonn1 4721 7502 7441 996
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfalltonn2 9673 0642 9002 804
Tøy og tekstilertonn8871 338898934
Trevirketonn4 0874 9415 2475 038
Gipstonn369460479478
Bildekktonn1630
Grovavfall til materialgjenvinningtonn247255
Sum gjenvunnet husholdningsavfalltonn34 29536 30236 15034 525
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)tonn19 93820 47921 40020 649
Sum innsamlet husholdningsavfalltonn54 23356 93257 55055 174
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%63,2 %64 %62,8 %62,6 %
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.
Tabell 9.27 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.22 Renovasjon 9.1.22 Renovasjon