Grunnskole og SFO20112012201320142015
Grunnskole
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 58515 53215 54715 60515 745
B: Elever i Stavangerskolen, herav:14 58414 50714 58314 69414 790
    Barnetrinn10 03810 07910 24210 43510 607
    Ungdomstrinn4 5464 4284 3414 2594 183
Sum årsverk personale med lederoppgaver115118128130117
Sum årsverk til undervisning 1 0431 0871 0791 0881 061
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 0721 2531 3971 4621 389
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-89061 0301 1981 1831 177
Skolefritidsordning
Barn i SFO4 3744 4934 7444 7564 618
Barn i SFO med 100% plass3 4943 4163 8183 8133 583
Dekningsgrader
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-86,27,18,28,18,0
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-17,48,69,69,99,4
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO74,774,977,577,673,4
Produktivitet
Lærertetthet i ordinær undervisning18,618,118,618,619,0
Tabell 9.2 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.2 Grunnskole og SFO 9.1.2 Grunnskole og SFO