Arbeidstreningsseksjonen20112012201320142015
Tiltaksplasser
Tiltaksplasser - søknader761148298112
LOS- ungdom 25 %18 %10 %7 %18 %
LOS for voksne14 %17 %22 %9 %10 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige menn14 %19 %31 %15 %8 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner5 %11 %7 %14 %9 %
Oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)16 %13 %
START42 %35 %30 %36 %43 %
Tiltaksplasser antall108163176190219
LOS - ungdom Kommunale tiltak24 %14 %9 %6 %12 %
LOS - for voksne15 %7 %11 %11 %11 %
Arbeidstrening minoritetssspråklige menn17 %12 %13 %13 %11 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner11 %7 %7 %6 %7 %
START33 %31 %17 %42 %32 %
Utplassert i komm/priv virksomhet29 %43 %22 %26 %
Resultat/ Sluttstatus: 407064 71118
Jobb13 %33 %21 %24 %14 %
Skole2,5 %10 %8 %8 %7 %
Trygd2,5 %9 %8 %3 %19 %
Arbeidsmarkedstiltak35 %10 %17 %26 %8 %
Avklart tilbakeført NAV25 %29 %25 %33 % 37 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen4,5 %21,0 %6 %14 %
Annet 22 %4 %0 %0 %0 %
Tabell 9.18 Arbeidstreningsseksjonen - Tiltaksplasser
Last ned tabelldata (Excel)
* Jobbverksted20112012201320142015
Antall henvendelser158178163179167
Antall deltakere105151149123118
Antall avsluttet125151149123118
Resultat / sluttstatus
Jobb46 %41 %40 %53 %39 %
Skole6 %3 %6 %7 %18 %
Statlig tiltak2 %7 %7 %5 %8 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen5 %0 %0 %2 %3 %
Annet: ikke møtt/flyttet28 %11 %4 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)21 %20 %34 %22 %28 %
Fremdeles i tiltak28 %12 %11 %5 %
Praksisplasser for funksjonshemmede
Antall personer med PFF - avtale pr 31.123942454442
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet131- 31
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1213141313
Tabell 9.19 Arbeidstreningsseksjonen - Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.15 Arbeidsstreningsseksjonen 9.1.15 Arbeidsstreningsseksjonen