Krisesenteret20112012201320142015
Kvinnelige beboere122176178138161
Mannlige beboere1118212828
Barn9315514372122
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere2 7534 6024 5322 8103 520
Overnattingsdøgn mannlige beboere3194844007351 603
Overnattingsdøgn ubesvart kjønn164
Overnattingsdøgn barn2 0742 8683 0471 6723 333
Dagbrukere424336685539488
Tabell 9.16 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.13 Krisesenteret 9.1.13 Krisesenteret