Alders- og sykehjem20112012201320142015
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.918967967 963963
Andel sykehjem korttid20 %19,8 % 19,8 20 %20 %
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania374141 4141
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175175166* 177177
Antall dagsenterplasser235235235 245245
Kvalitet
Andel plasser i enerom94,7 %97,7 %98 %97,7 %97,7 %
Service (pr. 31.12)
Antall aktuelle søkere til:
sykehjem langtid, inkl rus, demens814369 7361
sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende837754 6759
dagsenter eldre, inkl økning av dager757727 2725
aldershjem og bofellesskap eldre413716 3026
* rettet opp feil, det har kun vært 166 plasser siden 2010
Tabell 9.13 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester20112012201320142015
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12910832792781747
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 4541 3641 3381 2761 202
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 2271 2711 3431 4821 440
Antall oppdrag nattjenesten36 75541 72241 03742 83439 491
Antall omsorgsboliger*361362367380378
Antall bofellesskap369368414424427
* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.
Tabell 9.14 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.11 Alders- og sykehjem 9.1.11 Alders- og sykehjem