NAV kontor20112012201320142015
Sosialtjenesten
Mottakere av sosialhjelp3 1692 9613 1923 2283 387
    Andel under 25 år 242322 2324
    Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold172930 3030
    Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)383837 3840
Nyregistrerte i løpet av året580518592487601
Stønadsmottakere i % av befolkning 2,52,32,4 2,52,6
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)130,6128,9147,9149,4165,3
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 11099115128121
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 5,34,57,8 10,87,6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)9,514,618,4 11,99
Midlertidig bolig, antall brukere222289356313262
Antall unge u/25 år på hospits192127 2427
Kvalitet
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen1306179 84 94
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen968185 75 101
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold917277 70 79
Service
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp7,48,2899,6
Tabell 9.12 NAV-kontor
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.10 NAV-kontor 9.1.10 NAV-kontor