Johannes læringssenter20112012201320142015
Barnehage
Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter5656515542
Barnehager flerspråklige assistenterBarn419522482400520
Grunnskole
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Elever206246274289257
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Elever54
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringElever830784820860750
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Elever186243266243289
Voksenopplæring
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere1 0161 001928962657
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere8618145-
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere223234258198253
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere6159615693
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere670643640541 526
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk15121512 15
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere67606452 44
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere1 0891 3041 5521 136 1 052
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere417500667919 557
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere16 48 129
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere175 180 179 238 233
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere- - -
Grunnskole norske voksne Deltakere4 2 1 - -
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere185 215 216 22 24
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere- 11 44 15 -
Spesialundervisning for voksne Deltakere233 183 178 174 168
Fagkonsulent innen synKlienter168 144 158 126 129
Fagkonsulent innen hørselKlienter433 406 445 460 486
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter160 152 164 57 125
DatahjelpKlienter28 34 20 15 15
Kvalitet
Antall plasser i mottaksbarnehagen484848 4848
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)282828 2828
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)30
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*344 44
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap300300300 300300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-32 7002 7003 000 3 000 3 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet2 7002 7003 000 3 000 3 000
* MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring
Tabell 9.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.5 Johannes læringssenter 9.1.5 Johannes læringssenter