Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2015
Anskaffelseskostnad 1/13 436 538
Tilgang1 058 750
Avgang0
Akk. Avskrivninger 31/12171 828
Bokført verdi 31/124 323 459
Årets avskrivning171 828
Avskrivningssats10 %
Tabell 8.109 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Akkumulert overskudd

Akkumulert overskuddR-2015
Akkumulert overskudd 1/11 390 423
Finansiering varige driftsmidler-847 000
Årets overskudd804 986
Akkumulert overskudd 31/121 348 409
Tabell 8.110 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2015
IB3 436 538
Anskaffet1 058 750
Avskrivning171 828
UB4 323 459
Tabell 8.111 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekkR-2015
Skyldig arbeidsgiveravgift8 225
Avsatte feriepenger + arbeidsgiveravgift36 598
Skyldig skattetrekk24 306
69 128
Tabell 8.112 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Skyldig skattetrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.5.3 Noter 8.5.3 Noter