Lavere investeringsnivå

Plan og anlegg har ansvar for prosjektering og bygging av offentlig vei-, vann- og avløpsprosjekter som utføres i regi av Stavanger kommune, samt andre aktører med ansvar for infrastukturtiltak. Aktivitetsnivået i 2015 viste en økning fra året før, men er fremdeles lavt sett opp i mot planlagt aktivitet for 2015 og også overfor tidligere år. Årsakene er utfordringer knyttet til tid og ressurskrevende grunnerverv, manglende planberedskap når prioriterte prosjekter stopper opp, utfordrende samhandling med mange ulike aktører i det offentlige rom og redusert kapasitet til prosjektering og oppfølging av investeringsprosjekter som følge av store utskiftninger i administrasjonen.

Plan og anlegg prioriterer fremdeles tradisjonelle graveløsninger i kommunens egenregivirksomhet. Det gir mer helhetlige løsninger, bedre kvalitet og lengre levetid enn gravefrie løsninger.

Kommunikasjon med beboere

Det er i 2015 produsert og formidlet informasjonsbrosjyrer til berørte beboere i over 90 prosent av prosjektene, samtidig som arbeidsprogrammet og oppdatert informasjon om de igangsatte prosjektene er lagt ut på kommunens hjemmesider. Slike tiltak fører til færre klager, mer effektiv organisasjon og relasjoner preget av tillit og troverdighet.

Prioriteringen av god kommunikasjon rundt prosjektene bygger på resultatet av en brukerundersøkelse fra 2014, som dokumenterer at berørte beboere er veldig fornøyd med hvordan avdelingens gjennomfører anleggsprosjekter.

Graveklubben

Graveklubben, med representanter fra Stavanger kommune, Lyse, Statens Vegvesen og Telenor, har avholdt møter for å styrke samhandlingen mellom aktørene som legger og vedlikeholder infrastruktur på og under bakken i det offentlige rom. Denne satsingen har stor nasjonal interesse.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

7.9 Plan og anlegg 7.9 Plan og anlegg