Bymiljø og utbygging har gjennom året gjennomført flere store prosjekter, på bygg og uteområder – over og under bakkenivå. Arbeid for å lede kommunen i en klimavennlig retning står sentralt. Triangulum-prosjektet er i gang og bidrar til å gjøre Stavanger til et europeisk miljøfyrtårn og en smartere by. Som en del av dette prosjekteres nå en løsning der avløpsvann blir energi for hele rådhuskvartalet.

På Stavanger Forum-området ble uteområdet fullført, og det gjenstår kun mindre investeringer før alle bygg er koblet til den nye energisentralen. I tillegg til et attraktivt messeområde er fasilitetene på området, sammen med Vikinghallen, Turnhallen, Ynglingen og Lassa idrettspark, kommunens viktigste knutepunkt for topp- og breddeidrett.

Svømmehallen på Hundvåg sto ferdig i 2015, mens tvillinghallen i Kvernevik skal åpnes i 2016. Nye Eiganes skole skal tas i bruk i 2016, og arbeidet med prosjekter som Lervig sykehjem, Gamlingen og Tasta skatepark pågår for fullt.

Brukerundersøkelser viser at renovasjonsabonnentene og vann- og avløpsabonnentene er godt fornøyde med kommunens tjenester. Renovasjonstjenesten har tatt nye, viktige steg på vegne av byen, med flere fullskala henteordninger for innbyggerne. Beslutninger om å realisere et helautomatisk sorteringsanlegg vil bidra enda mer til å øke sortering og gjenvinning av avfall i Stavanger. Arbeidet med å redusere vannlekkasjer er godt i gang og innkjøp av vann fra IVAR var i 2015 det laveste på 45 år.

Stavangers friområder kom på kartet i Friluftslivets år 2015, med flere arrangementer gjennom året og stort engasjement rundt kåringen av byens beste friområde på Facebook. Stavanger kom på andreplass i den nasjonale kåringen av årets friluftskommune.

Satsingen på sentral energistyring av kommunale bygg viser også god resultater.

Kontinuerlig dialog med innbyggerne er viktig og det legges til rette for dette i direkte møter ute på anleggene, i gatene og friområdene samt på sosiale medier. Sommeren 2015 kom det inn over tre hundre innspill til hvordan sentrum skal holdes rent for søppel. Tilbakemeldingene danner grunnlaget for den videre strategien i dette arbeidet.

To nye kommunale foretak etableres våren 2016. Bymiljø og utbygging har hatt en aktiv rolle med forberedelsene til å etablere Stavanger utbygging KF og Stavanger boligselskap KF.

I et år med økonomisk usikkerhet og omstilling har Bymiljø og utbygging utsatt vedlikehold av bygg og uteområder for å bremse utgiftsveksten generelt i kommunen. Det kan på sikt påføre kommunen ytterligere vedlikeholdsutgifter.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

7.1 Innledning 7.1 Innledning