Virkningen av redusert aktivitet i næringslivet ble merkbar i 2015. Befolkningsveksten i regionen flater ut og avtar. Stavangers folkevekst er redusert fra toppåret 2010 på 1,8 % til 0,4 % i 2015, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,0 % i 2010 til 0,95 % i 2015. I denne situasjonen stopper etterspørselen etter boliger og næringslokaler opp, og priser justeres ned. Mange planlagte byggeprosjekter stilles i bero. Kommunen har registrert 20 % færre byggesaker i 2015 enn året før.

Samtidig er planleggingsaktiviteten på nivå med tidligere år. Ikke minst er det høy aktivitet innenfor planleggingen av transportsystemene i byområdet, med vekt på tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykling og gange. En del oppmerksomhet er i 2015 viet prosessen med lokalisering av nytt sykehus, hvor kommunen har vært en aktiv samarbeidspart med Helse Stavanger.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

6.1 Innledning 6.1 Innledning