Balanseregnskapet viser at anleggsmidlene økte med kr 1,3 mrd. i 2015 som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 0,34 mrd. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Den langsiktige gjeldsforpliktelsen økte mer enn oppbyggingen av egenkapitalen. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 49 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 285 mill. fra 2014 til 2015. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i avsnitt 3.4.

Balanseregnskapet (alle tall i mill. kr.)Regnskap 2015Andel 2015Regnskap 2014Andel 2014Endring 2015-2014
Anleggsmidler24 17991,1 %22 90791,9 %1 272
Omløpsmidler2 3648,9 %2 0228,1 %343
Sum eiendeler26 544100,0 %24 929100,0 %1 615
Egenkapital8 29631,3 %7 73431,0 %562
Langsiktig gjeld16 63462,7 %15 63962,7 %995
Kortsiktig gjeld1 6136,1 %1 5566,2 %57
Sum egenkapital og gjeld26 544100,0 %24 929100,0 %1 615
Arbeidskapital751466285
Tabell 3.5 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.1.8 Balanseregnskapet 3.1.8 Balanseregnskapet