Det er kommunens langsiktige målsetting at investeringene over tid skal være minst 50 % egenfinansiert. Denne målsetting ble ikke nådd i 2015, idet egenfinansieringsinntekter ble om lag kr 513 mill. og ga en egenfinansieringsandel på cirka 45 %. Egenfinansieringsinntekter er nærmere omtalt i avsnitt 3.2.1. Figur 3.3 viser egenfinansieringsandel av investeringer i perioden 2006-2015.

Figur 3.3 Egenfinansiering av investeringer

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.1.4 Egenfinansiering av investeringer 3.1.4 Egenfinansiering av investeringer