Stavanger kommune har veletablerte finansielle og langsiktige målsettinger for kommunens økonomiske disposisjoner. På kort sikt kan resultatoppnåelsen variere, mens de på lengre sikt må oppnås for å skape en robust og bærekraftig økonomi.

Netto driftsresultat ble på 3,3 % i 2015 og er følgelig rett i overkant av den langsiktige målsetningen på 3,0 %. Egenfinansieringsgraden ble 45 % og dette er under kommunens langsiktige målsetning på 50 %. Gjeldsgraden er økende og ble like i overkant av kommunens langsiktige målsetning på 60 %.

Økonomiske målMål20152014
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3,0 %3,3 %-1,2 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %45 %47 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %61 %60 %
Tabell 3.1 Finansielle målsettinger
Last ned tabelldata (Excel)

Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å opprettholde for å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.1.1 Finansielle målsettinger 3.1.1 Finansielle målsettinger