Renteinntekter og utbytte20152014
Renter bankinnskudd27 11323 284
Renter finansforvaltn.20 89920 162
Forsinkelsesrenter1 6121 563
Renter rentebytteavtaler64 80477 685
Utbytte Lyse Energi AS188 680166 842
Utbytte andre 1)13 48914 191
Andre renteinntekter 2)74 16182 598
Sum390 760386 325
Tabell 10.30 Renteinntekter og utbytte
Last ned tabelldata (Excel)

1) Utbytte andre inngår utbytte fra Stavanger Parkering KF med 6,5mill. Utbytte fra SF kino med 5,967 mill samt Renovasjonen med 0,5 mill.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 33 661 608,-

Renteutgifter og låneomkostninger20152014
Renter innlån139 986143 479
Renter rentebytteavtaler128 520130 532
Andre rente- og finansutgifter5879
Sum269 093274 020
Tabell 10.31 Renteutgifter og låneomkostninger
Last ned tabelldata (Excel)
Gevinst/tap finansielle instrumenter20152014
Urealisert kurstap31 71011 192
Realisert kurstap292860
Sum32 00212 052
Realisert gevinst16 55314 751
Sum16 55314 751
Tabell 10.32 Gevinst/tap finansielle instrumenter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.8 Note nr. 8: Finans inntekter og utgifter 10.2.8 Note nr. 8: Finans inntekter og utgifter