AnleggsmiddelgruppeAvskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 10.28 Anleggsmiddelgrupper
Last ned tabelldata (Excel)
Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost2 254 499208 727696 467162 69110 128 9692 831 834
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger-2 907−232-18 397−329-33 562-20 955
Akkumulerte ordinære avskrivninger0-146 150-324 814-42 537-2 736 206-508 325
Bokført verdi 01.01.152 251 59262 345353 256119 8257 359 2012 302 554
Tilgang i regnskapsåret201 36524 41571 51631 116607 166205 970
Avgang i regnskapsåret000−515−275
Delsalg i året-32 870
Avskrivninger i regnskapsåret0-14 569-42 202-6 056-217 684-44 217
Nedskrivninger0−98-14 556-96 312
Reverserte nedskrivninger00000
Bokført verdi 31.12.152 420 08772 191382 472144 8857 733 6122 367 720
1)2)2)1)1)1)
Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg12 666 304
2) Utstyr, maskiner og transportmidler454 663
Sum kalkulatoriske avskrivninger164 765
Sum ordinære avskrivinger324 728
Sum avskrivninger489 494
Tabell 10.29 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.7 Note nr. 7: Anleggsmidler 10.2.7 Note nr. 7: Anleggsmidler