Årsverk:20152014
Antall årsverk7 3897 284
Antall ansatte9 0928 930
Antall kvinner7 3267 238
Antall menn1 7661 692
Antall kvinner høyere stillinger495473
Antall menn i høyere stillinger306303
Tabell 10.17 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid:20152014
Antall ansatte i deltidsstillinger3 8263 779
Antall kvinner i deltidsstillinger3 2513 233
Antall menn i deltidsstillinger585546
Tabell 10.18 Fordeling heltid/deltid
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100% stilling.

Lønn, godtgørelse og pensjon :2015
Rådmann1 420
Ordfører1 276
Tabell 10.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune.

Revisjonshonorarer:20152014
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 4543 650
Honorar for rådgivning758484
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat771685
Tabell 10.20 Revisjonshonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.4 Note nr. 4: Årsverk 10.2.4 Note nr. 4: Årsverk