Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavnKostnadsrammeRegnskap 2015Justert budsjett 2015Kostnad tidligere år
207Områdeutvikling Stavanger Forum200 00029 44542 900175 111
4224Lenden skole ombygg. Johannes skole55 50024 28425 70029 782
4337Lervik sykehjem470 00096 80158 9006 730
4785Austbø skole42 00074775038 582
4814Kløverenga barnehage7 3005 4016 500758
4833Skeiehagen barnehage37 0001 1061 20035 817
4845Svømmehall Hundvåg141 80032 04835 800106 014
31121502It-Løsning ungdomskoler8 0003863867 382
391244883Eiganes skole235 40077 509110 00027 136
391266091Kulvert over motorveien141 00022 00032 200757
391344885Stokkatunet barnehage50 70038 36538 70011 993
391 344 888Nytt krisesenter32 0006501 30026 746
391366018Sykkelstrategi50 0004 56010 1004 190
391444819Nye Gamlingen120 00016 07925 0007 096
391 444 821Domkirken 2025305 0001 8683 5001 171
391450141Nytt sak/arkiv-system8 0006 4714 0001 301
391465025Tasta skatepark22 0002 1733 000489
Sum1 925 700359 890399 936481 055
Sum øvrige prosjekter788 593888 497
Sum utgifter i investeringer1 148 4831 288 433
*Oppgitt eks. finansieringsinntekter.
Tabell 10.55 Investeringsprosjekter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.25 Note nr. 23: Investeringsprosjekter 10.2.25 Note nr. 23: Investeringsprosjekter