Garanti gitt til:Garantibeløp:Garantien utløper:
IVAR IKS 43,60% 1)960 5532017, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46
Stavanger Konserthus IKS173 5502035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS2 3762025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland36 0872038
Stiftelsen Ullandhauggarden02016
Stiftelsen Øyane sykehjem7062019
Stiftelsen Blidensol sykehjem4642018
Rogaland Rideklubb02015
Borettslaget Gauselparken21 2862033
Borettslaget Krosshaug I9 9542035
Borettslaget Ramsvik 1) 50 %5 0492033
Borettslaget Ramsvik10 3802033
Forus Utvikling AS 1) 40 %44 0002031
Private barnehager/andelsbarnehager21 8772020 / 2030
Ryfast AS 1) 30 %270 0002039 og 2040
Vikinghallen AS82 3922039
Stiftelsen Stavanger ishall58 8002040
Med hjemmel i sosiallovgivningen6 1802016 og utover
Sum garantier1 703 654
Tabell 10.51 Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.15
Last ned tabelldata (Excel)

*1)oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.21 Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen 10.2.21 Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen