Regnskapsmessig merbrukBudsjett 201520152014
Årets avsetning til inndekking00-76 625
Nytt udekket i regnskapsåret0076 625
Totalt udekket til inndekking000
Tabell 10.50 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.20 Note nr. 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering 10.2.20 Note nr. 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering