Lønnsutgifter drift20152014
Lønnsutgifter
Fastlønn3 294 7043 239 474
Lønn til vikarer236 757160 664
Lønn til ekstrahjelp156 962188 131
Overtidslønn37 71146 729
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse147 475141 663
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen77 19074 273
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige30 96931 586
Sum lønnsutgifter3 981 7683 882 520
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift1 075 8641 064 439
Sum5 057 6324 946 959
Tabell 10.11 Lønnsutgifter drift
Last ned tabelldata (Excel)
Lønnsutgifter investering20152014
Lønnsutgifter
Fastlønn28 91029 359
Lønn til ekstrahjelp1 092840
Overtidslønn592428
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse222614
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige4673
Sum lønnsutgifter30 86231 314
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift7 3427 304
Sum38 20438 618
Tabell 10.12 Lønnsutgifter investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.2 Note nr. 2: Lønnsutgifter 10.2.2 Note nr. 2: Lønnsutgifter