Regnskapsmessig mindreforbrukBudsjett 201520152014
Tidligere opparbeidet mindreforbruk007 763
Årets disponering av mindreforbruk00-7 763
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0149 6780
Totalt mindreforbruk til disponering0149 6780
Tabell 10.49 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.19 Note nr. 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift 10.2.19 Note nr. 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift