Alle fondRegnskap 2015Regnskap 2014
Avsetninger til fond190 304193 572
Bruk av avsetninger-128 775-266 978
Netto avsetninger61 529-73 406
Tabell 10.34 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)
DisposisjonsfondRegnskap
2015
Justert
budsjett
2015
Opprinnelig
budsjett
2015
Regnskap
2014
IB 01.0145 152139 304
Avsetninger driftsregnskapet87 40152 022
Herav regnskapsskjema 1 A: kr 87 382
Bruk av avsetninger driftsregnskapet-27 678-94 152
Herav regnskapsskjema 1 A: kr 27 458
UB 31.12105 03545 152
Tabell 10.35 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på 105 mill disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

OverføringerRegnskap
2015
Justert
budsjett
2015
Opprinnelig
budsjett
2015
Regnskap
2014
Overført fra drift- til investeringsregnskap76 99876 998119 4204 647
Herav budsjettskjema 1A kr 76 998
Herav regnskapsskjema 1A kr 76 998
Tabell 10.36 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i rengnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Bundet driftsfondRegnskap 2015Regnskap 2014
IB 01.01107 938117 235
Avsetninger driftsregnskapet97 81078 931
Bruk av avsetninger driftsregnskapet-81 844-88 228
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet-8470
UB 31.12123 058107 938
Tabell 10.37 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

Ubundet investeringsfondRegnskap 2015 Justert budsjett 2015 Opprinnlig budsjett 2015Regnskap 2014
IB 01.0121 9000
Avsetninger069 250
Bruk av avsetninger-10 050-10 050-10 050-47 350
UB 31.1211 85021 900
Tabell 10.38 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfondRegnskap 2015Regnskap 2014
IB 01.0154 31346 169
Avsetninger5 09345 391
Bruk av avsetninger-8 517-37 247
UB 31.1250 88954 313
Tabell 10.39 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.11 Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger 10.2.11 Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger