20152014
Brukerbetalinger
Foreldrebetaling barnehager111 592107 350
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning114 506113 025
Egenbetaling institusjoner175 948169 187
Annet52 39851 307
Sum454 444440 870
Andre salgs- og leieinntekter
Kommunale avgifter420 425396 268
Leieinntekter273 577275 722
Annet130 099126 386
Sum824 101798 376
Tabell 10.10 Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.1 Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter 10.2.1 Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter