Del 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet

Regnskap 2015Regnskap 2014
Anskaffelse og anvendelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)9 265 1218 825 166
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)369 266430 283
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 513 8321 665 601
Sum anskaffelse av midler11 148 21910 921 049
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)8 759 6138 672 544
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)1 148 4711 011 676
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner1 028 9281 241 373
Sum anvendelse av midler10 937 01210 925 593
Anskaffelse - anvendelse av midler211 207-4 544
Endring i ubrukte lånemidler73 770124 063
Endring/korrigering arbeidskapital477487
Endring i arbeidskapital285 454120 006
Tabell 10.8 Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet

Regnskap 2015Regnskap 2014
Omløpsmidler
Endring betalingsmidler435 209-22 330
Endring obligasjoner2 799-59 767
Endring kortsiktige fordringer22 086152 315
Premieavvik-117 321120 655
Endring aksjer og andeler1021
Endring omløpsmidler342 783190 895
Kortsiktig gjeld
Endring annen kortsiktig gjeld-57 329-70 888
Endring arbeidskapital285 454120 006
Tabell 10.9 Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.8 Endring i arbeidskapital 10.1.8 Endring i arbeidskapital