ProsjektnummerProsjektnavnRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Rådmann, stab og støttefunksjoner
3711001Flytting av datasentre9 96310 0006 5000
3891001El-biler politisk sekretæriat044000
31121501Basestasjoner sykehjem−7100857
31121502It-løsning ungdomskoler38638602 860
31141002Utrulling av trådløst nettverk på ungdomstrinnskolene33004 027
391450141Nytt sak/arkivsystem6 4714 0004 0001 301
Oppvekst og levekår
3003Biler levekår000486
3072Nytt barnevernssystem000335
3722001It i undervisning / utskifting3 3663 3906 0000
3722002It i barnehager4561 0001 0000
3733001Utstyr gjelder hele levekår004 0000
3733002Inventar sykehjem001 5000
3733003Biler1 9711 8831 5000
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler002 0000
31142001It i undervisning0002 828
31142002Utstyr johannes voksenopplæring3 9913 9003 900388
31143002Utstyr, gjelder hele levekår000166
31143003Biler0001 239
31143034Inventar sykehjem000475
391244868Lokalmedisinsk senter443000
391433000Storhaug områdeløft002 0000
Bymiljø og utbygging
203Bjergstedvisjonen124002 988
207Stavanger forum, områdeutvikling29 44542 90017 50024 844
208Stavanger forum, ny energisentral9 3931 6001 60014 380
209Jåttavågen 25 983002 723
212Lervig reguleringsplan 22188200920
213Folkebadet jåttåvågen000507
214Hafrsfjord eiendomsutvikling2 167009 704
215Dusavik II næringsområde0006 403
216Ryfast491000
1000Kjøp/salg eiend.0110 10080 0000
1090Husabø8 363007 551
1120Søra bråde94000
1135Infrastruktur og vei0001 613
1144Park/amfi nytt konserthus000295
1150Jåttåvågen-området15 1600014 910
1201Diverse bistand/spesialoppgaver0002 395
1280Urban sjøfront4 0623 16201 618
1350Friområde/veier bolig582002 668
1351Folkebadet201001 0001 568
1380Søra bråde 2000102
1400Madla / revheim1 658001 867
1460Nytorget1 04100174
1480Turvei dobbeltspor000139
1500Torfæusgate (holme egenes)3 503009 075
1980Div. boligrelaterte prosjekter996000
1990Div. næringsrelaterte prosjekter1 741000
4000Kjøp boliger vanskeligstilte10 06210 00010 00010 555
4016Historiske bygg planl midler0001
4021Bhg inventar og utstyr2441 0001 0001 811
4026Sølvberget ombygging av kinosenteret383002 821
4112Forum ny ishall354001 451
4222Kristianslyst skole rehabilitering12 28314 00027 800102 094
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging10 33713 4008 70027 845
4224Lenden skole ombygg johannes24 28425 70014 00023 848
4300Byggeprosjekter Stavanger Eiendom9202 4001 50014 777
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh4491 00010 00031
4334Oddahagen 13 8 nye leiligh30 21134 50034 50012 370
4336Søra bråde bofellesskap1560013 719
4337Lervik sykehjem96 80158 900153 9002 617
4440Revheim kirke rehab0006 259
4700Rehab. Adm.Senter8212 5003 0003 367
4703Inventar/utstyr/uteanlegg4 3933 0006 0005 200
4705Uforutsett rehab bhg6 8485 0005 0003 432
4706Uforutsett rehab. Skoler6 5096 5006 5005 342
4710Rehab. Eldre boliger1 4642 5002 5000
4711Rehab. Inst./bofel. M.V.2 5184 0006 0002 246
4712Rehab. Idrettshaller6127001 5001 262
4747Jåtten øst bhg2000
4751Utbedring adm.Levekår/osk/helsesenter000625
4754Plan.Midler sykehj/bofellesskap0004
4763Kulturskolen000176
4785Austbø skole747750016 651
4791Ishallen barnehage1400106
4793Bjørn farmannsgate 100001 258
4794Husabøryggen bofellesskap000444
4807Legionella forebygging3 6484 3494 3494 371
4814Kløverenga barnehage5 4016 5003 000173
4819Tou tilstandsanalyse11 54916 40014 00030 423
4821Kuppelhallen rehabillitering710018 297
4822Buøy skole2650015 227
4824Smiodden skole000472
4833Skeiehagen bhg1 1061 200017 572
4836Lassahagen bofellesskap12 94019 50017 000452
4838Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon00068
4839Tastarustå bofellesskap000839
4844Kvernevik svømmehall70 59270 00060 40029 461
4845Hundvåg svømmehall32 04835 80031 70066 951
4850Utstillingshall5 66450050084 401
4852Emmaus barnehage sør13 54920 00012 8008 082
4853Tastahallen rehabilitering basseng54050001 065
4870Reparasjon orgel domkirken5 0843 8003 1001 124
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem5 4102 20001 417
6060Blå promenade0001 223
6310Separering105000
6327Kloakkrammeplan000513
8900Prosjektkostnader til fordeling65800540
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark47300424
3716005Kjøp av nye søppelspann1 4642 2002 2000
3716036Miljøstasjoner1992002000
3716072Nedgravde containere2 2662 0002 0000
3726004Byomforming2 7712 0002 0000
3726021Vannmålere - off ledninger2921 0001 0000
3726024Ringledninger-forsterkninger3 4442 0002 0000
3726026Vannledninger-utbyggingsområder4 0054 0004 0000
3726027Fornyelse -renovering22 75623 00023 0000
3726028Lekkasjelytting92000
3726029Desinfeksjon etc.110000
3726031Lekkasjereduksjon1 1781 0001 0000
3726048Straktiltak8472 0002 0000
3736001Spylebil3 5713 3003 3000
3736011Byomforming1 7694 0004 0000
3736028Kloakkrammeplan1 6723 0003 0000
3736029Separering16 03511 50011 5000
3736030Fornyelse og renovering21 13132 00032 0000
3736048Strakstiltak5732 5002 5000
3736050Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning03003000
3736082Nedbørsmålere803003000
3765003Løkker, baner, skate6761 0006 1000
3765014Rehabilitering idrettsanlegg1 9132 0006 0000
3765021Rehabilitering parkanlegg6057007000
3765023Prosjekt friområde15 55119 06910 0000
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)001 0000
3766010Sykkel04002 5000
3766013Nye veianlegg002 1000
3766014Trafikksikkerhet2 4723 60010 3000
3766015Gatelys7 3146 70010 0000
3766017Miljø og gatetun003 5000
3766019Asfaltering4 9975 0005 0000
3766020Utstyr park og vei41941900
3766021Tellere i friområder43143100
3766052Rehabilitering001 5000
3766062Sentrum006 0000
3766910Utearealer skoler008 0000
3806001El-biler utbygging022000
3826001Ryfast vannverket02 50000
3826002El-biler vann og avløp022000
3836001Ryfast/pumpest. Avløpsverket02 50000
3844001Energitiltak kommunale bygg9 06817 00017 0000
3844002Varmesentral olav kyrresgate 191 5482 0002 0000
3844003Olav kyrresgate 19 rehabilitering2 2952 00000
3844006Haugåsveien 20 kommunale boliger og tr0020 0000
3844012Innvendig ombygging tastarustå skole006000
3844018Ytre tasta barnehage, rehabilitering002 0000
3844021Selveide boliger i bofellesskap362 0002 0000
3844027Krematoriet, skifte tak1252 7002 7000
3844029Vålandstårnet rehabilitering5 4007 0007 000273
3844030Kannik skole, modulbygg0016 0000
3844033El-biler stavanger eiendom066000
3844034Krisesenter for menn2 2574 00000
3846001El-biler renovasjon og miljø022000
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt5380000
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt1 9713 23800
3865026Treningspark på emmaus19420000
3866002Nytt garderobeanlegg midjord2065006 0000
3866003Konserthuset211000
3866004Turvei hundvåg-ryfast379000
3866005Hillevåg torg14000
3866006Tivolifjellet4000
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter12160000
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt020000
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt1 9712 60000
3866018Rehab sykkelruter2 377000
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt2 1963 40000
3866062Sentrum, byggeprosjekt8271 66200
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt2 0586 45000
3876001El-biler plan & anlegg022000
3882001Brannstasjon1 07500150
3896001El-biler idrett022000
30144000Biler stavanger eiendom000500
30146000Biler park og vei000149
39137109Husabøryggen 201353000250
39137150Holmeegenes vva anlegg et.217300250
39138218Diverse forprosjekter utbygging1560091
39148219Hillevåg torg05 35400
301244709Enøk div. Bygg0003 350
301244862Teknisk utstyr driftssentral1 3926500630
301244863Nylund skole,ombygg. av vaktmesterbolig000195
301244872Vår frue kirke, rehab, delprosjekt 2000122
301244875Sølvberget kf, diverse investeringer95003 160
301344713Sølvberget, nytt nødlysanlegg14001 763
301344714Hinna skole, reparasjon av tak−442004 628
301344715Madlamark skole moduler0008
301365021Rehab.Parkanlegg/friområde00010
301416005Kjøp av nye søppelspann0001 088
301416036Miljøstasjoner000181
301416072Nedgravde containere0003 018
301426004Byutvikling0004 295
301426021Vannmålere off. Ledninger0001 112
301426024Ringledninger/forsterkninger0002 477
301426026Vannledninger / forsterkninger0006 785
301426027Fornyelse / renovering00016 407
301426028Lekkasjelytting000709
301426029Desinfeksjoner etc.1600537
301426030Service / kartlag16001 524
301426048Strakstiltak0002 073
301436011Byomforming0006 972
301436028Kloakkrammeplanen0006 680
301436029Separering00020 664
301436030Fornyelse og renovering00014 452
301436048Strakstiltak0004 092
301436049Bil produksjonsleder000109
301436050Stasjonoppgradering inkl. Brutt vannfo0001 839
301436082Nedbørsmålere000279
301444713Ladestasjoner el-biler0001 630
301465021Rehabilitering parkanlegg/friområder000543
301465023Prosjekt friområde00018 873
301466000Bjergstedparken0004 706
301466014Trafikksikkerhet0002 023
301466015Gatelys0006 796
301466019Asfaltering0005 607
301495014Rehabilitering idrettsanlegg200002 291
391244000Kjøp boliger vanskeligst1 3093 00025 000450
391244861Energimerking bygg0002 062
391244864Stokkadalen modulbarnehage000563
391244868Lokalmedisinsk senter01 0001 000612
391244874Holme egenes rehab3 2112 9001 2005 464
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem2 3251 50007 302
391244881Tasta svømmehall, tak00023
391244883Eiganes skole - planlegging77 509110 00060 00025 482
391244884Nedre strandgata 21, must000107
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep1 3840095
391266010Sykkel, byggeprosjekt00039
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt755000188
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt6 7232 20001 752
391266016Kunstgressbane000456
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt2004 952
391266091Kulvert over motorveien22 00032 20063 200233
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt1 6791 40009 689
391276320Kloakkrammeplan 2012150096
391276340Sanering avløp poa 201211000
391344715Boganes sykehjem, ombyggying inngangsparti00033
391344716Eikebergveien bofellesskap, utvidelse0002 607
391344717Sunde/boganes sykehjem, dagsenter demente000813
391344718Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh000167
391344872Prestebolig hafrsfjord menighet3 5493 6001 8003 416
391344885Stokkatunet barnehage38 36538 70036 5009 833
391344886Roaldsøy barnehage 3 avd.4491 00010 000100
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist4 8404 90005 143
391344888Nytt krisesenter6501 300018 288
391344892Kjøp av leiligheter - tjenestebolig000254
391344894Øyane sykehjem00015
391344896Kortlesere sykehjem−434003 171
391344897Musikkskolen bjergsted, ombygging80001 421
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt2 3632 70003 027
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt18485004 382
391365021Rehabilitering parker, byggeprosjekt000166
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), by191 000039
391366010Sykkel, byggeprosjekt30800976
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt1 04290001 859
391366015Gatelys, byggeprosjekt8375000316
391366018Sykkelstrategi4 56010 10016 0001 333
391366019Flaskehalsutbedring0024 000611
391366052Rehabilitering vei, byggeprosjekt000888
391366062Sentrum, byggeprosjekt9211 15001 976
391366910Utearealer skoler, byggeprosjekt1 2531500142
391382170Atlanteren131000
391444800Storhaug skole sfo bygg8 8159 8009 000210
391444802Fransk barnehage v/ eiganes skole25 13827 50026 000466
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh2 5655 00012 000193
391444804Kalhammeren avlastningsbolig -utbedring4181 0001 000443
391444805Hetlandshallen utvendig tak3 64812 9007 000138
391444808Vålandsbassengene−511 0006 000962
391444811Sjøfartsmuseet, nytt tak48850002 176
391444812Teinå skole, innvendig ombygging1 0151 00005 741
391444813Tastarustå skole innvendig814600013 623
391444814Storhaug bydel ny barneskole1551 0001 0001
391444815Dagtilbud psykisk utviklingsh.0001 635
391444817Domkirken restaurering1 0591 3002 50011 194
391444819Nye gamlingen16 07925 00029 0007 096
391444820Dansesaler musikkskole13 17313 05020 00013 837
391444821Domkirken 20251 8683 5005 0001 171
391465003Friområder3831 00001 272
391465014Disposisjonsplaner000514
391465024Omlegging skolegårder4 64110001 733
391465025Tasta skatepark2 1733 0009 000489
391465026Levekårsløft storhaug3 0583 0000949
391466014Diverse veier3 0472 0000797
391466015Diverse prosjekter1 3734 4000554
391466017Kannik etappe 34 5101 70001 011
391466018Consul sigvald bergensensvei4 485003 325
391466052Hundvåg ring2498000229
391466062Lys pullerter000459
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 201121 875132 60080 0000
Kultur og byutvikling
5017Kunstinnkjøp1380040
7081Kunstnerisk utsmykking2 214001 056
3770001Utstyr geodata52150000
3870001El-biler stab kb044000
Felles inntekter og utgifter
9990Generell finansiering1 726001 724
378002Maskiner iua (kjøp av traktor)1 059000
378003Ikt-midler folkevalgte324000
3788001Maskiner gravlundene005000
3788002Vedlikehold av bygningsmasse0010 0000
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart9 643000
4800002Hinna park, infrastruktur68 178000
4800003Tou næringspark, infrastruktur13 421000
4800004Jm norge as8 321000
Sum investeringer i anleggsmidler1 148 4831 228 4331 272 2491 011 681
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet 10.1.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet